Fire nye utstillinger på Østfold kunstsenter 9.nov – 15.des

Lørdag 9. november klokken 15 åpner fire nye utstillinger på Østfold kunstsenter: 

Petter Hepsø: Out of context (Modeller skulptur offentlige utsmykkinger) Tone Myskja: Biter som faller (Videoinstallasjon)
Ahmed Umar: Mending! (Tegning)) Gerd Wevling Matre: Zygote (Trearbeider).

Petter Hepsø:

Ideen med denne utstillingen består i å forflytte noen av Petter Hepsøs skulpturer fra kunstprosjekter i offentlig rom inn i gallerirommet. Disse verkene er laget på basis av ideer rundt spesifikke steder og situasjoner. Utstillingen vil gi publikum en mulighet til å se verkene i en endret kontekst ifra uterom til gallerirom så vel som å kunne oppdage relasjoner mellom de ulike skulpturene der de skaper en ny kontekst seg imellom.

Petter Hepsøs installasjon. Foto: ØKS.

Tone Myskja (f.1961) viser separatutstillingen Biter som faller. https://www.tonemyskja.com

Tone Myskja er opptatt av hvordan det menneskelige samspillet utfolder seg i hverdagens uforutsigbare hendelser – i spennet mellom det poetiske og det politiske. Som billedkunstner arbeider hun i krysningsfeltet mellom scenekunst, musikk og billedkunst. Prosjektet tar utgangspunkt i hvordan landskap, geografi og rommet rundt oss påvirkes av lys, temperatur og hva/hvem som oppholder seg der. Det skjer bevegelser i grunnfjell, isbreen kalver, tåka kommer og forsvinner, landskapet tetner til.

Tone Myskja arbeider i krysningsfeltet mellom scenekunst, musikk og billedkunst. Foto: ØKS.

Ahmed Umar (f.1988) viser separatutstillingen Mending! https://www.ahmedumar.com

Ahmed Umar kom til Norge som politisk flyktning i 2008 og gjennomførte sin mastergrad ved avdeling for Kunst- og Håndverk fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2016. I sine verk arbeider han med å gjenoppbygge et narrativ omkring sin egen livshistorie, gjennom teknikker som skulptur, trykk, maleri og performance. I sin praksis arbeider Ahmed Umar med spørsmål knyttet til eierskap, seksualitet og identitet.

Ahmed Umar. Foto: ØKS.

Gerd Wevling Matre (f.1969) viser kaféutstillingen Zygote.

Utstillingen tar utgangspunkt i en trecelles form. Denne formen gjentas og settes sammen på ulike måter for å skape ornamenter. Svartor, eik, osp, gran og søtkirsebær er treslag som er brukt i sammenstillingene. Veden i den enkelte trebiten, og dens skjønnhet, særtrekk og skavank, får stå ganske ubehandlet og danne en dekorativ flate.

Trekunst ved Gerd Wevling Matre.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer