Fargespill på Ungdomssamfundet

Nå blir det liv og røre i Storsalen på Samfundet igjen! Fra høsten av skal Fargespillbarna puste liv i Storsalen med sang, musikk og dans sammen med Dina og Ove Billington. Det hele er muliggjort av midler fra Bufdir.

Fra høsten av blir det dans og musikk og sang i Storsalen hver eneste uke. Nå blir den gamle salen en kulturell møteplass for barn og unge i Halden. Her skal nemlig alle fremtidige Fargespill-samlinger foregå i de neste tre årene! Fargespill Østfold blir dermed et nytt fritidstilbud til barn og unge i Halden – i fint samspill med Mikaela og klubben på Ungdomssamfundet.

Dina og Ove fikk den glade beskjeden på mandag: Barne og ungdomsdirektoratet (Bufdir) svarte positivt på søknaden de sendte inn tidligere i vår, og innvilget midler til en inkluderende møteplass for barn og unge i Halden. Med dette muliggjøres også tre nye år med Fargespill Østfold for Dina og Ove.

-Midlene vi har fått tildelt fra Bufdir er midler til en møteplass med et fritidstilbud for barn og unge, forteller Ove, for Bufdir deler jo egentlig ikke ut kulturmidler. Men vi søkte om midler til en møteplass som inneholder Fargespill-konseptet. En inkluderende møteplass med fritidsaktiviteter kan jo også være av kulturell art.

En møteplass kan også inneholde et kulturelt aktivitetstilbud. Med Bufdir-midlene er Fargespill Østfold sikret tre nye leveår! Foto: Ellen Midtfjeld.

Det handler om inkludering og forebygging

Midlene fra Bufdir er storbymidler, og deles ut til positive tiltak for barn og ungdom i bysamfunn.

– De aller fleste møteplasser Bufdir innvilger midler til er fritidsklubber, forteller Dina, derfor var vi usikre på om vi kom til å få positivt svar fra dem på denne søknaden. Men det trengs et inkluderende fritidstilbud her i byen. Det er jo dessverre sånn at det er mange barn i Halden som ikke har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Dette handler om inkludering og forebygging, alle barn og unge fortjener et fritidstilbud med kvalitet.

Heldigvis var Bufdir enige i at en møteplass også kunne være av kulturell art, og også inkludere musikk, dans – og et øveopplegg mot en Fargespill-forestilling. Dina og Ove tok kontakt med Mikaela på Ungdomssamfundet, og hun var veldig klar for et samarbeid. De ukentlige Fargespill-treffene i Storsalen vil danne grunnlaget for forestillingen i kultursalen i mars.

Ungdomssamfundet er perfekt

-Ungdomssamfundet er helt perfekt for dette, sier Dina, det er jo allerede en møteplass! Barna og ungdommene som kommer hit kan jo også være litt i kaféen i første etasje. Kanskje gjør de lekser der – og så kommer de opp til oss i Storsalen og danser og synger med oss etterpå.

Dina og Ove Billington gleder seg over sitt nye tilholdssted. Her foran sceneteppet på Samfundet. Foto: Ellen Midtfjeld.

Dina og Ove er opptatte av at de skal tilby kvalitet.

-Det er kjempeviktig for oss at det skal være kvalitet over dette, sier Dina. Det at det er et gratis tilbud betyr ikke at det skal være noe dårligere enn andre tilbud. Dette her skal være kjempebra!

Fargespill Østfold får også med seg Blåseensemblet de neste tre årene. Det er Dina og Ove veldig glade for.

Begge mener at det å få delta i meningsfulle fritidsaktiviteter er viktig for barn og unge.

-Dette med mestring er ofte litt undervurdert, sier Dina, men det er jo veldig viktig for barn og unge å føle at de får til ting. Gjennom Fargespill får de troa på seg selv, og opplevelsen av å være et team og jobbe sammen mot et mål. Jeg tror dette er mirakeloppskriften for mange.

Livets rett til Fargespill

Nå kan de slappe av litt, Dina og Ove. Fargespill Østfold har fått livets rett. Midlene gjør at Dina og Ove kan fokusere på jobben de skal gjøre, fremfor å bruke masse tid på søknadsskriving – og ikke stadig måtte bekymre seg for om de har nok penger til å fortsette.

Fargespillbarna takker Blåseensemblet for innsatsen på forestillingen i mai i år. Ove og Dina er glade for at Blåseensemblet er med Fargespill Østfold videre. Foto: Ellen Midtfjeld.

-Det er deilig å vite at nå blir det helt sikkert forestilling, sier Ove, før har vi måttet leve med uvissheten. Hvert eneste år har vi lurt helt frem til nyttår: Klarer vi å holde det gående frem til forestillingen eller ikke? Det er jo driftsmidlene som har vært problemet hele tiden, det å få støtte til driften underveis mot forestillingen har vært vanskelig. Selve forestillingen har vi alltid fått støtte til.

-Nå får vi ro i prosjektet, sier Dina, nå føler vi at vi endelig står på egne bein!

Nye talenter til Fargespill Østfold?

Fargespill Østfold vil følge det samme forløpet de har fulgt tidligere år. På høsthalvåret samler de inn sanger, musikk og ulike danser fra barna og ungdommene som kommer på samlingene. Etter jul vil dette sys sammen til en forestilling, og utover våren vil det i stadig større grad øves mot forestillingen i kultursalen.

-Det blir spennende å se om det kommer mange nye barn og ungdommer når vi nå åpner dette for alle, sier Ove, jeg tror vi kommer til å oppdage mange nye talenter.

Kommentarer

kommentarer