Etablerer samarbeid med Smart Innovation Norway

Digitaliseringen treffer norsk næringsliv som en flodbølge. Smart Innovation Norway inngår nå en strategisk samarbeidsavtale med DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret for gi regionalt næringsliv et digitalt kompetanseløft.
Foto: Nordic Media Lab

Storsatsning på digitalisering av norsk næringsliv

DIGITALNORWAY-Toppindustrisenteret er et nasjonalt, tverrindustrielt næringslivsdrevet initiativ, som har som formål å skape digital transformasjon og vekst for norsk næringsliv. Bak initiativet står 12 av Norges største virksomheter og 12 av Norges viktigste universitets- og forskningsmiljøer.

“Digitalisering utgjør i dag en like revolusjonerende kraft som da elektrisiteten, bilene og telefonen kom – bare at utviklingen i dag går mange ganger så fort! Våre initiativtagere ser at Norge nå må mobilisere for å skape norske digitale vinnere”, sier kommunikasjonsansvarlig Ole-Harald Nafstad i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS.

Initiativet knytter ledende digitale nettverk og miljøer sammen for å spre kompetanse og kunnskap på tvers av sektorer og bransjer. Smart Innovation Norway vil i denne sammenhengen fungere som motor for spredning av digital kompetanse og spisskompetanse innen smart energi og smarte byer inn mot resten av Norge.

Kompetansehub for intelligent teknologi

«DIGITALNORWAY ser på Smart Innovation Norway som en av Norges ledende aktører innenfor digitalisering, smart energi og smarte byer, med internasjonal gjennomslagskraft. Smart Innovation Norway har allerede vist at de ligger helt i front i Norge, og DIGITALNORWAY vil bidra til at klyngen får et bredere nettverk og større gjennomslag, sier Nafstad.

Smart Innovation Norway får med det en regional knutepunktstatus i DIGITALNORWAY. Målet er å skape et “desentralisert Silicon Valley” der de samler kompetanse på tvers av geografiske og bransjemessige skillelinjer.

«Digital Norway og Smart Innovation Norway vil sammen bygge en effektiv bro mellom forskning og næringsutvikling innen det digitale domenet. Ved bruk av ny teknologi, kunstig intelligens og nye forretningsmodeller, ønsker vi å flytte grenser for næringsutvikling og øke ambisjonsnivået i næringslivet generelt», sier Ole Gabrielsen, administrerende direktør i Smart Innovation Norway.

Pressemelding fra Smart Innovation Norway og Digital Norway – Toppindustrisenteret AS.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer