Et ukjent maleri fra Rød frem for offentligheten etter 180 år

En lykkelig tekstmelding med bildevedlegg var starten på historien. Det ble klart at vi sto overfor et spennende eksempel på datidens moderne bildemedium – et maleri fra Rød herregård for omtrent 180 år siden, malt av ingen ringere enn Ferdinand Gjøs. Gjøs kan med rette kalles en haldenmaler, med flere opphold i byen og en rekke malerier fra Halden og omegn. Når både maler, motiv og opphav forener seg i lokalhistorien, er det ekstra grunn til oppmerksomhet.

Motivet er et parti av Rød sett fra veien opp mot Glenne, og vi ser nedover mot låven, hovedhuset og fjorden med Sverige i bakgrunnen. Forgrunnen er på alminnelig vis detaljert, og vi opplever en blanding av park og jordbrukslandskap. Helt foran rir godseier P. M. Anker d. e. på sin hest. Et prospekt av beste sort – en nøyaktig gjengivelse av landskap og bygninger, men med et visst, kunstnerisk romantisk skjær.

Maleriet kom en maidag tilbake til Rød takket være en velvillig og svært hyggelig gave til De Ankerske Samlinger fra eieren Elisabeth Ruge Holte. Hun har i en lang rekke av familieeiere med opphav i Halden pietetsfullt tatt vare på bildet og historien. De Ankerske Samlinger, Rød Herregård og Halden historiske Samlinger er meget takknemlige for gaven og for å få lov til å forvalte dette viktige tilskuddet til vår lokale historie videre.

Maleriet vil bli vist frem på Rød herregård i sommer og kommer til å bli beskrevet nærmere i en egen artikkel.

Tekst av arkivar James Ronald Archer, Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger

Forsidebildet viser Ferdinand Gjøs’ maleri Parti av Rød som er tilbake i Halden, takket være giveren Elisabeth Ruge Holte. Foto: Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger, James Ronald Archer

 

Kommentarer

kommentarer