Et spennende program for 2018

Torsdag var det årsmøte i Foreningen Norden Halden. Nærmere 80 medlemmer møtte opp, og fikk høre oppsummering av 2017 samt om planene foreningen har for 2018. KanDusi har fått en oppsummering av årsmøtet:

Møtet startet med et kåseri av John Ljøner Andersen, Andersen viste bilder og fortalte fra en tur gjennom de tre Baltiske statene. Et interessant foredrag om tre spennende land som også ønsker å være med i et nordisk samarbeid.

Årsmøteforhandlingene gikk raskt unna. Det startet med et kort minneord, med tanke på de som har gått bort i løpet av året. Foreningen mistet sin kasserer Grete Nyquist som brått og uventet gikk bort sist sommer.

Foreningen har nå 224 medlemmer. Både regnskap og årsberetning forteller om stor virksomhet:

Det har i løpet av 2017 vært elleve arrangement. I mars var det Nordisk Gjestebud. I anledning Finlands 100-årsjubleum som selvstendig stat ble det arrangert som Finsk Aften. Det var foredrag av Ambassaderåd Sirpa Nyberg og flott musikalsk underholdning ved Erik André Hvidsten og Kari Stokke. På medlemsmøtene, som har meget god oppslutning med 60-80 deltakere, har foreningen hatt følgende foredragsholdere: Lars Monsens turvenn, Trond Strömdahl, leder av Europa-bevegelsen Jan Erik Grindheim og  enhetsleder for omsorgsboliger i Halden, Merete Tangen.

Det har vært dagstur til Oslo med besøk i Stortinget, der vi også traff Stortingspresidenten og fikk høre Statsministeren i spørretimen. Vi spiste lunsj på Voksenåsen og avsluttet med omvisning på Akershus Festning. Voksenåsen er den norske stats gave til Sverige for hjelpen under siste verdenskrig. Det er et kurs og konferansesenter, ligger på toppen av Holmenkollåsen og har en fantastisk utsikt utover byen. Sveriges vakreste utsikt blir det sagt.

I mai var vi på vennskapsbesøk i Skövde. I november skumringstime på Biblioteket. Vi har også hatt to fantastiske svenske underholdere; Jimmy Ginsby på Svensk viseaften i oktober og Kenneth Holmström på julemøte i desember.

I tillegg var en liten gruppe på weekendtur til Jakobstad i Finland. Der fikk vi høre et flott oratorium,:”Skyming-gryning”- att stiga ut ur krigets skugga”, skrevet i anledning 100-årsjubileet. Der var bl. a. Erik André Hvidsten en av solistene.

Årets program, som ble lagt fram på årsmøtet, viser at 2018 også vil bli et aktivt år. Det har allerede vært avholdt ett medlemsmøte der Sven G Eliassen fortalte om sitt arbeide med Haldens Historie og koret Haldenia gav en fin musikkopplevelse.

I mars blir det besøk av tidligere kinosjef i Oslo, Ingeborg Moræus Hansen. Våre nordiske land er blodsbrødre i språk og kultur. Det bør vi ta konsekvensen av og derfor kaller hun foredraget: Gjenreis Kalmarunionen! Musikalsk underholdning ved Marit Mossik.

I april er temaet Karl XII. Vi får besøk av Ulf Hansson fra Strömstad Museum. Han vil ta for seg Karl XII´s felttog sett fra svensk synspunkt. I tillegg vil det bli underholdning av Dag Brandt og Gro Janet Haug Moe. De framfører ”From saga to Science”. Dette ble vist for 4-H ungdommene sist sommer da det var Nordisk 4-H leir i Østfold.

I juni kommer Rolf B Wegner, som er godt kjent i Halden. Han tar utgangspunkt i sin nettopp utkomne bok: Fredrikshald Distriktsfengsel – byen, fengselet og fangene.

Til høsten kommer Generalsekretær i Nordisk Ministerråd Dagfinn Høybråten med tema: Nordens tid er nå.

Det er i tillegg lagt opp til en tur til Gotland på sommeren og to dagsturer på høsten.

Dagsturene går til Vikingefestival i Tønsberg og Julemarked på Mårbacka.

Året avsluttes med et julemøte i desember. Da kommer tidligere programleder Oddgeir Bruaset og snakker om juletreets historie.

Programmet som blir gitt ut i samarbeid med Foreningen Norra Bohuslän har også mange interessante arrangement på andre siden av grensen. De er det full anledning for våre medlemmer å delta på.

Valget gikk greit unna og styret består av:

Leder: Bjørg Jacobsen

Nestleder: Svein Olav Hansen

Sekretær: Torhild Larsen

Kasserer: Sylvi Heldal

Styremedlem: Hilde Jigarp

Styremedlem: Elisabeth Berg

Vara til styret: Erling Günther, Terje Vidar Høvik, Inger Blomsnes

Kommunens rep: Øistein Lillås, vara: Inger Haugene

Etter årsmøtet orienterte Organisasjonssekretær Rune Carlsson om foreningens arbeid og satsingsområder dette året, før vi ble servert deilige smørbrød og bløtkake.

Tekst; Foreningen Norden ved Bjørg Jacobsen.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer