Et mektig støpejernsmonument

Hele sju minnesmerker er reist over Karl XIIs dødssted siden 1723. I denne artikkelserien skal vi ta for oss alle minnesmerkene, og fortelle litt om hvert enkelt. I denne artikkelen tar vi for oss det fjerde minnesmerket, som ble reist i 1860.

I 1814 eller 1815 ble det tredje minnesmerket for Karl XII satt opp; en sandsteinspyramide som skrumpet inn for hvert år den sto på Fredriksten festning (Les mer om det tredje minnesmerket her).

Den mishandlede sandsteinspyramiden skulle imidlertid få en flott og presentabel etterfølger. Da Carl Johan i 1814 som kronprins besøkte Karl XII’s dødssted, gav han uttrykk for at den svenske armé her burde reise heltekongen et verdig minnesmerke. Det skulle imidlertid gå mange år før det skjedde.

Først i 1860 ble tanken realisert, og et mektig støpejernsmonument ble reist på østsiden av Tøyhuset. Monumentet minnet om et kirkespir – i tiden stil – pseudogotikk. Dette var den svenske armés monument over heltekongen. Avdukingen ble foretatt av Carl XV under utfoldelse av et stort seremoniell.

Også dette minnesmerket pretenderte å stå på kongens dødssted eller i hvert fall så nær som mulig, så lenge man ennå ikke med sikkerhet kunne påvise det. Monumentet hadde på den ene side inskripsjonen:

Carl XII

(kors)

30 november 1718

og over inskripsjonen Sveriges våpen og krone. På den annen side var følgende inskripsjon gjort:

I med- och motgång lika,

Sin lyckas øfverman:

Han kunde icke vika:

Blott falla kunde han

Og derunder

Upprest af

Svenska Armeen

1860

Støpejernsmonument av 1860 ble stående i 78 år, inntil nordmenn og svensker i fellesskap reiste det nåværende minnesmerke. Støpejernsmonumentet ble da tatt ned og lagret i festningens Tøyhus. Under krigen ble det ødelagt av tyskerne, men en sideplate og Sveriges våpen og krone er bevart og finnes i dag i Halden historiske Samlinger.

Alle minnesmerkene gjennom tidene er markert på dette kartet. Plasseringen for det fjerde minnesmerket finner du dermed markert med tallet 4, til høyre for kroa på kartet.

Kartet er lånt av Halden Turistkontor.

Les om de tre første minnesmerkene her:

Det første minnesmerket – tatt vekk etter kongelig ordre

Det andre minnesmerket – et simpelt trekors

Det tredje minnesmerket – Minnesmerket som skrumpet inn.

Publisert i samarbeid med Halden Turist.

Tekst: Halden Turist, og tekst fra boka “Fredriksten festnings historie – Karl XII’s død” (R. R. Eriksen). Dette er samlet i et hefte skrevet på anmodning av Halden og omegn Turisttrafikkforening og i nært samarbeid med Foreningen Halden Minder. Trykking er gjort mulig ved støtte fra Saugbrugsforeningen, Halden Sparebank og Kreditkassen, Halden. Originalvignetter Mogens Skovborg Layout: Erling Børke.

Kommentarer

kommentarer