Et godt samarbeid

I Halden er vi så heldige at vi har fire ulike ungdomsklubber for byens barn og unge. Forebyggende enhet ved Halden politistasjon opplever samarbeidet med byens ungdomsklubber i byen som svært godt.

For den som ikke er interessert i idrett eller spiller et instrument er det ikke alltid så lett å fylle ettermiddager og kvelder med noe som føles meningsfylt eller gøy. Vi er så heldige i dag at barn og unge i Halden har hele fire fritidstilbud etter skoletid: Rockehuset, Domino, Kirkens bymisjons ungdomsklubb og Ungdomssamfundet. Noe for enhver smak.

Men noen foreldre føler skepsis mot å sende sine håpefulle til sentrum og ungdomsklubbene. Kanskje er de redde for rus, kanskje er de redde for at barna skal havne trøbbel på en annen måte. Men er det egentlig noen grunn til bekymring? KanDusi inviterte Forebyggende enhet i politiet til Ungdomssamfundet for en liten prat, vi ønsket å høre hva politiet syntes om samarbeidet med byens ungdomsklubber og tilbudet for dagens Halden-ungdom.

Forebyggende enhet

Lyden av en pipete støvsuger er det første som møter meg når jeg går opp trappa til Ungdomssamfundet mandag morgen. Trappa, som vanligvis er fylt med joggesko, skolesekker og ungdom, er helt tom. Inne i klubben finner jeg Michael og Mikaela, i full gang med å ordne opp etter lørdagens ungdomsdisco. Det tar tid å rydde opp etter 250 ungdommer. Jeg har bare så vidt rukket å sette fra meg sekken når tre uniformerte politifolk dukker opp i døra til klubben. Det er Christian Karlsen, Juliane Vister, og avsnittsleder for Forebyggende enhet i Halden Monica Anstensen som har satt av tid for å snakke med oss om ungdomsklubber og samarbeid. Vi slår oss ned ved et bord i kaféen.

Fortell litt om hva Forebyggende enhet gjør.

-Målet til Forebyggende enhet er å forebygge at kriminalitet skjer, forteller Monica, og målgruppa vår er ungdom. Vi har tre forebyggere og én politikontakt på samme avsnitt. Vi jobber mye mot skolene, vi har mye tverretatlig samarbeid og vi samarbeider mye med ungdomsklubbene. I tillegg driver Forebyggende enhet oppsøkende virksomhet. Nå har vi drevet i snart to år og det har vist seg at det er mer enn nok å gjøre.

Hva gjør dere i løpet av en vanlig uke?

-Vi har mange møter med skolene, sier Monica, kontakten med skolen er viktig. Det hender vi holder foredrag på skolene, men vi har også løpende kontakt med alle skolene i byen. Forebyggende enhet samarbeider med SLT, som er den forebyggende arenaen til Halden kommune. Vi samarbeider også med barneverntjenesten, og svarer på anmodninger derfra. Hver tredje helg har vi kveldsvakter, og da er vi med patruljene ut i byen. Vi dekker også Aremark.

Garderobeplikt og alkometer

Lørdag var det Dansens dag i Halden, og i den forbindelse ble Mikaela spurt om å arrangere disco på Ungdomssamfundet på kvelden. Store arrangementer som dette blir forebyggende enhet varslet om på forhånd, slik at de kan legge det inn i kalenderen sin.

-Vi hadde en patrulje innom på discoet på lørdag, forteller Michael. Rett etter innslipp hadde vi et par politifolk innom som tok seg en tur rundt på huset og snakket litt med ungdommene. Forebyggende pleier å ta en runde biljard også når de er innom, det er jo veldig hyggelig.

-Vi har ikke fått noen tilbakemelding på discoet, sier Monica, så det må jo ha gått bra.

I forbindelse med ungdomsdiscoet på Dansens dag ble det foretatt en rekke sikkerhetstiltak på Ungdomssamfundet.

-Vi hadde garderobeplikt, forteller Michael, sånn at ingen skulle kunne snike med seg ting inn i jakkene sine. I tillegg måtte alle sette fra seg bager og vesker i garderoben, hvor vi hadde en garderobevakt. Vi hadde også en innleid vekter i døra, og et alkometer i tilfelle vi mistenkte at noen hadde drukket.

Det er mange ungdommer innom på en vanlig åpningsdag på Ungdomssamfundet. Mikaela tipper det er nærmere 80 som er innom i løpet av en vanlig ukedag.

-Det er veldig lurt at ungdommene leverer fra seg bager og sekker, sier Monica, da slipper man hele problematikken med å se gjennom bager. Gjør det enkelt og forutsigbart, det liker ungdom. Det er enkelt å forholde seg til.

Men ungdom som ikke får smuglet alkohol inn i bager eller jakker vil kanskje prøve å gjemme det utenfor huset i stedet. I løpet av lørdagskveldens ungdomsdisco løp Mikaela så mange turer rundt huset i regnet for å lete etter eventuelt gjemte flasker at hun pådro seg en kraftig forkjølelse.

Samarbeider godt med alle klubbene

Michael og Mikaela vet hvem de skal ringe hvis det oppstår noe. Ofte kommer ungdommene i klubben med betroelser om ting som har skjedd hjemme eller ute på byen. Innimellom må det følges opp, og da er forebyggende greie å ha.

-Forebyggende svarer alltid når vi ringer, forteller Mikaela. De veileder oss videre til og med når de ikke har vakt. De er veldig flinke, vi er utrolig glade for samarbeidet vi har med dem.

Monica forteller at politiet på sin side opplever samarbeidet med alle ungdomsklubbene i byen som godt.

-Vi vet at vi kan snakke begge veier med de ansvarlige i alle klubbene, forteller hun. Vi stikker innom klubbene når de har åpent, og de tar kontakt med oss hvis de lurer på noe. Jeg hadde ikke vært redd for å sende ungene mine til noen av ungdomsklubbene i Halden. Jeg vil heller at barna går inn på en av klubbene enn at de skal henge rundt i byen.

Mange foreldre er redde for at ungdomsklubbene blir en arena for rus. Men ungdomsklubbene i byen har alle nulltoleranse for rus, og gjør en rekke tiltak for å hindre ungdom fra å ruse seg i og utenfor klubben.

-Det finnes ikke narkotikasaker knytta til denne klubben eller noen av de andre klubbene, forteller Monica, verken inne eller ute. Vi har aldri heller sett rusa ungdom inne på noen av klubbene. Og oppdager de voksne på klubbene rusa ungdom på utsiden av klubbene vet jeg at de ville ringt oss eller foreldrene til barna.

-Jeg tror ikke man kan unngå rusproblematikk helt og holdent hvis man driver ungdomsklubb, sier Mikaela, man vil møte på det før eller senere. Men da er greia at situasjonen må håndteres riktig. Vi vet hva vi skal gjøre og hvem vi skal ringe hvis det skulle skje.

Viktig at de har et sted å gå

-Det er viktig at ungdommene har et sted å gå, sier Juliane. De kommer til å samle seg et sted uansett, og har de ikke noen klubb å gå til blir det heller at de drar til en skolegård et eller annet sted og henger der. Her har ungdommene noen voksne å snakke med også, voksne som de kan stole på og betro seg til.

Dette med tillit er noe gjengen fra forebyggende ser stor verdi i.

-Det er veldig viktig med det tillitsforholdet som oppstår mellom ungdom og voksne som for eksempel her på Ungdomssamfundet, sier Christian. Vi klarer ikke å gjøre jobben vår uten å få informasjon, og ungdomsklubbene blir på mange måter informasjonskanaler for oss. Dette er essensielt for at politiet skal klare å gjøre en god jobb.

Kristian, Sanne og Mikael vil at Ungdomssamfundet skal bestå. Les intervjuet med dem ved å trykke på bildet!

Forebyggende enhet har jevnlig møter med SLT i kommunen. Nå om dagen har ungdomsklubbene i byen vært et hett tema, og debatten har gått både i HA og på andre arenaer. Hvordan skal vi organisere tilbudet til ungdom i Halden?

-Dette med å samle tilbudet ble tatt opp i et SLT-møte nå nylig, forteller Monica. Etter min mening er det er av betydning at vi har flere steder som ungdommene i byen kan gå til. Alle er ikke like. Noen ungdommer trives med å være her, andre er bare på Domino. Jeg vanker jo ikke med alle voksne på min egen alder jeg heller. Det er fint å kunne ha flere tilbud, og med mange klubber er det lettere for oss å samarbeide med klubbene og vite hvor vi skal sette inn ressurser.

Ta deg en tur rundt kvartalet

Mikaela og Michael er fans av åpenhet. Med jevne mellomrom inviterer de foreldre og politikere til åpen dag på Ungdomssamfundet, sånn at folk kan komme innafor døra og se klubben og kanskje ta en prat med de voksne som jobber der. De har jo tross alt ansvar for ungene deres flere ganger i uka. Monica på sin side er opptatt av at det ikke bare er de voksne som jobber i klubbene som har ansvar for ungdommene som henger der.

-Det er ikke bare deres ansvar å ta vare på disse ungdommene, sier hun til Mikaela og Michael. Selv om jeg sender ungdommen min hit har jeg også et ansvar for at han har det greit. Her vanker det cirka åtti ungdommer hver gang det er åpent, og hvis åtti voksne hadde tatt seg en tur forbi klubbene i ny og ne så hadde vi nesten ikke trengt å hatt politiet der. Det blir som en slags natteravnfunksjon, bare på et lavere nivå. Legg lufteturen med bikkja forbi, og bare ta en kikk!

Kommentarer

kommentarer