Et bærekraftig velferdssamfunn er overskriften for det kommende året

Leserinnlegg fra stortingsrepresentant  Tage Pettersen (H).

Norge er et godt land å bo i. Gjennom generasjoner har vi sammen bygd et velferdssamfunn vi kan være stolte av – og som vi skal ta vare på. I den sammenheng må vi legge til rette for å skape flere jobber, mer kunnskap inn i skolen, byge et enda bedre helsevesen og styrke beredskapen.

Bak oss ligger en periode som viser hvor tett forbundet med omverdenen Norge er. Både flyktningkrisen, finanskrisen og oljeprisfallet illustrerer dette.

Flere jobber er en forutsetning for velferden. Den viktigste utfordringen fremover, blir å få flere i jobb. Sysselsettingsandelen må opp, og arbeidslinjen må styrkes. Gründere og innovatører må gis bedre rammevilkår. Høyere skatter og flere reguleringer, er ikke svaret. Regjeringens jobb blir å sikre at samfunnet vi overleverer til våre barn er i enda bedre forfatning enn det vi overtok fra våre foreldre. Her er det viktig å arbeide for et samfunn som er bærekraftig økonomisk, sosialt og miljømessig.

Høy verdiskaping og et bærekraftig velferdssamfunn er ikke mulig uten handel og investeringer over landegrensene. Derfor blir det viktig å styrke internasjonal handel og oppnå best mulig betingelser for eksporten av norske varer og tjenester.

I Norge er det lang tradisjon for kontinuitet i utenriks- og forsvarspolitikken. Men jeg frykter at vi nå kan stå ved et veiskille. Når oppgaven krever det, har vi, og vil vi, søke brede forlik med alle partier på Stortinget. Dette er med på å sikre nødvendig kontinuitet og legitimitet, uansett regjering og parlamentarisk grunnlag. Derfor er det grunn til bekymring når Arbeiderpartiets leder nå antyder at de vil bli mindre konstruktive og kompromissvillige – og kanskje heller mer konfliktsøkende.

I trontalen var regjeringen tydelig på at Forsvarets operative evne skal styrkes i tråd med langtidsplanen. Langtidsplanen ble vedtatt av et stort flertall på Stortinget i desember 2016. Her inngikk Ap og regjeringspartiene et godt kompromiss til det beste for Forsvaret.

Men de siste ukene av valgkampen viste oss et Ap som plutselig ikke var like tydelige. Både i sakene om helikoptre på Bardufoss, flystasjonen på Andøya og beredskapssenteret på Taraldrud viste partiet seg tvert i mot fra en lite tydelig side.

Dette er det siste Forsvaret trenger nå. For Høyre er forsvar av landet statens viktigste oppgave. Derfor har vi startet gjenreisingen av landets forsvarsevne. Med nye kampfly, ubåter og overvåkningsfly beveger vi oss nå mot å nå NATOs to-prosent mål.

Skal vi klare å bygge et forsvar som kan stå i mot morgendagens moderne trusler, trenger vi politisk forutsigbarhet. Langtidsplanen legger nettopp dette til grunn. Men da kan vi ikke bevege oss tilbake til da man var mest opptatt av baser og kontorer. Det Norge trenger er forsvarsevne og kampkraft.

Det krever politikere som står ved sine vedtak – og gjennom det sikrer kontinuitet. Derfor håper jeg at Ap vil finne tilbake til tradisjonen der de i viktige saker setter Norges interesser fremst.

 

Tage Pettersen, Stortingsrepresentant for Østfold Høyre

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer