Espira-gruppen fortsetter styrket satsing på tillitsvalgte

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Espira-gruppen er enige om å fortsette satsingen på et styrket tillitsvalgtapparat. Avtalen innebærer at forbundenes tillitsvalgte får utvidet mulighet til å skjøtte sine verv i arbeidstida.

Nylig fornyet partene særavtalen i Espira-gruppen AS for to nye år. Espira er medlem av PBL og særavtalen bygger på tariffavtalen som er inngått mellom partene. Det nye i avtalen er at det er gitt noe mer frikjøp av de to Hovedtillitsvalgte og at den gjelder for to år i stedet for ett.

– Vi har to Hovedtillitsvalgte som fungerer godt i sine roller og er tydelige talspersoner for sine medlemmer og forbund. Selv om vi ikke alltid er enige, er det en god trygghet å ha etablert et solid partssamarbeid i Espira, sier Jens Schei Hansen,  kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

Espira er en stor aktør med 95 barnehager med 9000 barn og 2500 ansatte. For oss er det viktig å ha et konstruktivt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og de ansattes representanter. Vi har nå to års erfaring med en egen særavtale til Hovedavtalen (PBL-avtalen).

– Det er veldig positivt at Espira ser verdien av et sterkt tillitsvalgtapparat og legger til rette for at våre tillitsvalgte skal ha tid til å skjøtte sine verv i løpet av arbeidsdagen, selv om vi til tider er uenige, er det tross alt slik at vi det meste av tiden har vi et godt samarbeid med arbeidsgiver for å finne de beste løsningene for barna og de ansatte, sier Mette Henriksen Aas, leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.

– Utdanningsforbundet  har i overkant 500 medlemmer i  Espira. De drar nytte av den medbestemmelse  og medinnflytelse særavtalen tilrettelegger for. Selv om Utdanningsforbundet skulle ønsket et høyere frikjøp, er det poisitvt at den har økt noe, sier Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet. Han  er glad for at samarbeidet fortsetter. Tillitsvalgtes medvirkning er viktig for konsernets virksomhet, avslutter han.

Pressemelding fra Fagforbundet/Espira. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer