Er bekymret for skip ved Hälle

Halden kommune har sendt brev til Strömstad kommune og meldt bekymring for skip som ligger i opplag ved Hälle havn. Det ene skipet ligger med slagside mot de andre skipene. 

8.april var en delegasjon på befaring i Indre Iddefjord, og de la også turen til Hälle havn for å se på skipene som ligger i opplag der. Delegasjonen besto av representant fra Fylkesmannen i Østfold, Halden Havn og Forurensningsmyndigheten i Halden kommune.
I brevet til Strömstad kommune har de beskrevet hva de observerte i Hälle.
– Vi registrerte 10 større skip, samt 3 mindre fartøy som ligger i opplag ved Hälle havn. Etter det Fylkesmannen i Østfold opplyser er fartøyenes eier kjent for Strömstad kommune. Det ene skipet ved navn LIAN, ligger med slagside inn mot de andre skipene.

Skjermbilde 2016-05-03 kl. 20.04.20

Halden kommune uttrykker i brevet bekymring for båtenes tilstand og faren for forurensning.
Avstandene i Iddefjorden er ikke store, så fra Hälle havn til Halden kommunes kystlinje er det mindre enn en kilometer. I Iddefjorden er det store områder avsatt til landbruk, natur og friluft. I tillegg er det hundrevis av fritidsboliger langs kyststrekningen, et lakseførende vassdrag og sårbart naturmiljø.

Avdelingsingeniør Cathrine Heen Mellevold i Halden kommune stiller konkrete spørsmål til Strömstad kommune.
– Finnes det noen plan på å få skipene fjernet og hva gjøres for å forhindre lekkasjer av olje mens skipene ligger i opplag? Hva finnes av beredskapsplaner dersom det skulle oppstå en oljelekkasje?

Brevet er så langt ikke besvart fra Strömstad kommune, annet enn at de ikke har vært i kontakt med eieren.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer