Er bekymret for kulturadministrasjonen

I fjor vedtok Halden kommune en kulturplan som gjelder fra 2015 til 2019. Nå er Joakim Karlsen i Venstre bekymret for om kommunens kulturadministrasjon har muskler nok til å ta tak i den og iverksette tiltak. 

Kulturplanen for Halden kommune inneholder en rekke mål og tiltak, noen mer ambisiøse enn andre. Leder i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur, Joakim Karlsen, har sendt en henvendelse til Rådmann Roar Vevelstad og leder for Samfunnsutvikling Jens Petter Berget.
I mailen skriver han at ”Det er flere viktige oppgaver på kulturområdet som må utvikles i henhold til den vedtatte kulturplanen for Halden kommune. Eksempler er organisering og innretning av kulturskoletilbudet, ungdomstilbudet, bibliotek med mer”.
– Vi har en kulturplan som ble vedtatt i fjor, og det er mye bra i planen. Det er mange bra prosjekter, mye som er godt for kulturlivet i Halden. Hvis vi skal kunne ta tak i det som er vedtatt må kulturadministrasjonen ha de musklene de trenger for å ta tak i det, forklarer Karlsen.

På bakgrunn av dette er han bekymret for om kulturadministrasjonen har ressurser til å utrede og følge opp kulturplanen, og om de er bemannet i henhold til årets budsjett.
– Jeg syns det er et betimelig spørsmål å stille til administrasjonen, jeg er bekymret for kulturplanens fremdrift.

Neste utvalgsmøte er i slutten av august, og innen den tid håper Karlsen at han har en god oversikt fra administrasjonen rundt status på kulturplanen.
– Utgangspunktet er at vi ønsker å ha en fremdrift på en del av de prosjektene som kulturplanen skisserer.

Administrasjonen har foreløpig ikke utarbeidet noe svar på henvendelsen.

Les også: 
Spennende program på Stenhoggerfestivalen
Etablerer klesmerke for barn
Marked i gågata på lørdager

Lurer du på hva som skjer i Halden de nærmeste dagene?
Svaret finner du i kulturkalenderen på kandusi.no.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer