Er bekymret for beredskapen på Riksgrensen

Fem av ordførerne i Østfold er bekymret for utviklingen av vakt og beredskap ved Riksgrensen som en konsekvens av nedleggelse av lensmannskontorer og nærpolitireformen. Ordfører i Halden, Thor Edquist, er en av underskriverne på brevet som er sendt til Justis-og beredskapsdepartmentet.
Foto: www.toll.no

Østfolds grense mot Sverige er lang og består av mange veier på tvers av grensen. Lensmannskontorene i Aremark, Marker/Rømskog og Rakkestad skal legges ned og konsekvensen er at dagens beredskap i grensekommunene bortfaller.
Ordførerne peker på at grensepasseringene på Ørje (E18) og Svinesund (E6) blir ubemannet av politi.
– Ved grensene er det stor grad av tilfeller som krever bistand fra lokalt politi. Vi har vanskelig for å forstå at sikkerhet og beredskap ønskes svekket, noe vi opplever at den blir, skriver de.

Over Svinesund passerer det drøye 7,5 millioner kjøretøy i løpet av et år. Tollvesenet på Svinesund forteller jevnlig om store narkotika- og alkoholbeslag.
– Vi er av den oppfatning at Halden som by med over 30.000 innbyggere og som har ett av Norges største fengsler, må ha døgnbemanning. Grensen på Ørje bør også bemannes med politi. Tolletaten uttrykker stor bekymring for beredskapen etter at lensmannskontoret på Ørje legges ned. Uttrykning fra Ski til Ørje vil nødvendigvis ta lang tid, siden avstanden er ca 7 mil. Dagens situasjon med hyppig tilfeller med assistanse fra politiet tilsier behov for tilstedeværelse i en eller annen form, står det i brevet.

Intensjonen med nærpolitireformen er at vakt og beredskap skal bli bedre, men ordførerne mener at det motsatte vil skje på Svinesund og Ørje.
– Omliggende kommuner som har veier til riksgrensen ser det som nødvendig at grensen skal ha tilstedeværende politi, slik at nødvendig vakt og beredskap blir ivaretatt. Når man passerer riksgrensen, har man tilgang til mange småveier og lite befolkede områder. Politiets lokalkunnskap i forhold til dette har vært avgjørende i mange sammenhenger for å stanse og oppdage uønskede handlinger.

Brevet er underskrevet av Thor Edquist (Halden kommune), Geir Aarbu (Aremark kommune) , Kjersti Nilsen (Marker kommune), Ellen Solbrekke (Rakkestad kommune) og Thor Håkon Ramberg (Rømskog kommune.)

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer