– Ender vi opp med en verneplan?

Torsdag kveld møtes politikerne til Kommunestyremøte. Etter flere år med utredninger, møter og tusenvis av sakspapirer skal Sentrumsplanen behandles. Målet har vært å få til en utvikling av Halden sentrum der man reduserer behovet for byråkrati og planer. Men ender det opp med en verneplan? Det tror Patrik Bergman i SG Arkitekter.   

I all hovedsak kan vi si at det forslaget til sentrumsplan som lå ute på høring er det som Rådmannen legger frem for Kommunestyret. Det er gjort noen endringer etter at høringsinnspillene kom, men hovedlinjene ligger fast. 

Patrik Bergman hos SG Arkitekter stiller spørsmål ved om Halden kommune nå kommer til å vedta en verneplan og ikke en fremtidsrettet sentrumsplan. 
– I all korthet kan man vel si at det i stor grad er en verneplan man har endt opp med. Planbeskrivelsen har fjernet seg et godt stykke fra målsettingene og planbestemmelsene gjør det i enda større grad. Det syns jeg er problematisk, sier han. Han mener at kommunen ikke har laget det man sier at det skulle være og i enda mindre grad det man vedtok at man skulle oppnå.

Det er nå en stor del av bygningsmassen i sentrum som har fått en vernegrad der bestemmelser om tilbakeføring gjelder. Det gjelder alle bygninger med en farge på kartet, i følge Bergman.
Det er nå en stor del av bygningsmassen i sentrum som har fått en vernegrad der bestemmelser om tilbakeføring gjelder. Det gjelder alle bygninger med en farge på kartet, i følge Bergman.


Bergman kaster ut en brannfakkel om hvorvidt bygningseierne i sentrum er klar over alle de krav som bestemmelsene stiller til tilbakeføring til historisk opprinnelse ved arbeider på bygninger. 
– Ikke minst lurer jeg på om politikerne og kommunen er bevisst på de kostnadene dette kan påføre eierne, forklarer han. 
I følge Bergman er det nå en så stor del av bygningsmassen i sentrum som får vernegrad som en konsekvens av sentrumsplanen. 
– Planbeskrivelsen forteller ingenting om at dersom et tiltak på en eiendom krever riving av et hus med vernegrad, og de er mange nå, så kreves det regulering. Det er i grunn svært lite man kan gjøre som betyr utvikling for sentrum uten at det kreves regulering. Dette gjør at det totalt sett blir mer krevende, ikke mindre som var intensjonen, å få til en utvikling i sentrum.

Bergman er enig i at det er viktig med vern av bygningsmiljøene i Halden som har store verdier. 
– Men en plan som er ment å gi utvikling må inneholde mer. Min oppfatning er at de fleste folkevalgte ønsker en fremtidsrettet utvikling ved siden av vern. Etter min mening er det ikke dette de får hvis denne planen blir vedtatt.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer