En utstilling avsluttes på Fredriksten festning

Foto: Svein Norheim

Denne helgen er siste helg med åpent museum på Fredriksten festning i 2017. Allerede i høst starter demonteringen av den delen av utstillingen som dreier seg om Karl XII og den store nordiske krig. Det er altså siste sjanse til å se den gamle utstillingen på søndag – før den åpner i ny drakt i 2018.

Østre Kurtines utstilling avsluttes etter denne helgen, ny utstilling åpner 2018. Foto: Østfoldmuseene.

Noen som husker amputasjonsscenen?

Utstillingen som i dag står i Østre kurtine åpnet i 1993, og var et ledd i en stor oppgradering av museet. Senere har noen deler blitt skiftet ut og noen deler kommet til, og i dag er avdelingen om krigene på starten av 1700-tallet den eldste utstillingen i museet. Det er mange av de besøkende som spesielt godt husker de uniformerte figurene, modellen av kongen som ligger død i skyttergraven, eller amputasjonsscenen! (denne ble fjernet allerede for noen år siden).

Myterom og nytt faglig innhold

Neste år åpner en helt ny utstilling som nå utvikles ved Halden historiske Samlinger. Blant ideene er at publikum skal få gå gjennom brannruinene fra 1716, og se Karl XIIs feltkvarter fra 1718.  I et myterom vil man kunne utforske de mange historier og teorier som forblir mysterier selv i dag, og det vil være mye å oppleve for barn og unge i alle aldre. Fra den kongelige samlingen Livrustkammaren i Sverige vil museet få låne spennende gjenstander fra angrepet på Fredriksten for 300 år siden.

Det blir også nytt faglig innhold, og museet gjør nå ny forskning for å utvide bildet av hvilken påvirkning den store nordiske krig hadde i området. Blant samarbeidspartnerne som er med på prosjektet er blant annet Fredriksten festnings venner, kommandantskapet, Høyskolen i Østfold, Foreningen Norden Halden og Bohusläns museum.

Vel møtt til siste åpningshelg!

Tekst: Andreas Skauen Pedersen, formidler ved Halden Historiske Samlinger.

Kommentarer

kommentarer