En stor satsing på å hindre radikalisering

Onsdag var det konferanse i Sarpsborg om voldelig ekstremisme. På dagsorden sto temaer som  fremmedkrigere, det mørke nettet og trygge samfunn.

Ordfører Thor Edquist var en av deltagerne på konferansen og han forteller om en spennende dag med mange interessante foredrag.
– Dette er en stor satsing på å hindre radikalisering i kommunene våre og vi har fått ekstraordinære statlige midler til arbeidet. Det er et samarbeid mellom politi, NAV og kommuner. De kommunene som er involvert nå er Sarpsborg og Halden, forklarer han.

På listen over foredragsholdere sto blant annet VG-journalist Erlend Ofte Arntsen som har skrevet boken om de 11 personene som har dratt fra Fredrikstad for å krige med IS.
– Han har kartlagt hele utviklingsløpet og kartlagt hvordan vi i dag kunne ha fanget opp signalene underveis, forteller Thor.

Khamsajiny Gunaratnam er varaordfører i Oslo og en av de som overlevde 22/7 på Utøya. Hun holdt et foredrag som gjorde inntrykk på Halden-ordføreren.
– Det var et flott foredrag om hvordan vi bør utvikle et samfunn hvor mennesker tolererer hverandre.

Karin Oraug i NAV Halden hadde et foredrag om situasjonen i Halden og hvordan NAV og kommunen jobber med ekstremister. Hun innledet med telefonen hun fikk en høstdag i 2014 da hun var ute og gikk tur.
– Dere (kommunen) har en gutt som har reist til Syria.

Hun forteller at ingen så den situasjonen komme og hvordan de da jobbet videre sammen med Sarpsborg kommune om håndtering av guttens familie og forholdene rundt gutten.
– Vi manglet rutiner, kompetanse og gode metoder for å jobbe systematisk med utfordringene.

Gjennom 2015 og 2016 har kommunene jobbet med å samle innspill og skaffe oversikt for hvordan de kan jobbe med problematikken for exit-løsninger for de som reiser ut som fremmedkrigere.
– Resultatet er at vi nå har fått statlige midler til å jobbe videre med dette. Dette er starten på det videre arbeidet, sa Oraug til forsamlingen i Sarpsborg. Onsdagens konferanse var den første i rekken på fire konferanser om dette tema.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer