En kulturell og sosial møteplass

Styremøte i frivilligforeningen Vår Verden.

En ny, fargerik frivilligorganisasjon har sett dagens lys i Halden. Foreningen Vår Verden skal være en møteplass der familier kan delta gratis i kultur- og fritidsaktiviteter.

I oktober ble en ny frivilligforening født i Halden. Vår Verden skal være en sosial og kulturell møteplass for familier fra hele verden. Et av foreningens mål er å bidra til integrering i Halden ved å legge til rette for at innvandrere skal få bruke ressursene sine gjennom kulturell deltagelse og frivilligarbeid.

-Vi har savnet aktiviteter for barnefamilier, forteller styreleder Dina Billington, noe å finne på sammen i helgen. Et sted man kan møte andre barnefamilier og bli kjent. Det er for eksempel ikke så enkelt å få seg et nettverk når man er innflytter i Halden og ikke kjenner noen. Da er det flott å ha noen aktiviteter man kan møtes rundt, og bli kjent og dele opplevelser. Det er også fint at det ikke koster noe, mange barnefamilier har ikke så god råd.

Et av målene med Vår Verden er å styrke mangfoldet på lokale kulturarenaer og gjenspeile mangfoldet blant innbyggerne i Halden.

Verdenslørdager på biblioteket

Foreløpig har foreningen fått støtte til å arrangere to lørdagsarrangementer.

-Vårt første lørdagsarrangement vil holdes på Halden bibliotek 7. april med Afghanistan som tema, forteller Dina, og neste arrangement blir lørdag 2. Juni med Somalia som tema. Vi har vært på Barnas Verdensdager i Fredrikstad og synes festivalen er kjempefin, vi er inspirert av dette konseptet og er med i et landsdekkende nettverk for Barnas verdensdagerarrangører. I motsetning til andre arrangører ønsker vi å spre konseptet ut over hele året og ha verdenslørdager en lørdag annenhver måned på biblioteket.

Bilde fra Barnas verdensdager.

Styret i Vår Verden håper også at de kan få støtte til flere arrangementer. Blant annet ønsker de å arrangere Barnas verdensdager i Kulturkvartalet den 25. august, med hele verden som tema. Søknader om midler er sendt til både kommunen og fylkeskommunen.

Lansering på kvinnedagen

Den 8. mars skal foreningen lanseres på Halden bibliotek.

-Her kommer vi til å presentere foreningen og fortelle om hva vi står for og ønsker å gjøre, forteller Dina. Denne kvelden håper vi å få nye samarbeidspartnere og rekruttere frivillige hjelpere til arrangementene våre, det blir også mulig å bli medlem i foreningen. Medlemskap er gratis.

Styret i Vår Verden består av kvinner fra ulike deler av verden, samt Ove og Dina Billington. Styret vil presentere seg på lanseringsdagen, og så vil det bli et musikalsk innslag fra Dina Billington.

Styret i Vår Verden består av Laverne Wyatt (Sør-Afrika), Zorah Faizi
( Afganistan), Amina Mohammed (Somaliland), Farahnaz Ahmadi (Afganistan), Dina Billington og Ove Billington (Norge). Alle de involverte i organisasjonen arbeider frivillig.

 

Kommentarer

kommentarer