En jobb å leve av

8.mars i år arrangerte Fagforbundet og Arbeiderpartiet i Halden en felles morgenaksjon hvor vi sa klart og tydelig ifra at faste heltidsstillinger i kommunen er et fellesmål. Hvorfor er dette så viktig for oss?

Det er i kvinnedominert sektor vi har flest deltidsstillinger; handel og service yrkene, SFO, renhold, pleie og omsorgssektoren med mer. Og det er i sistnevnte vi finner flest antall på deltid og mange små stillinger. På en sykehjemsavdeling er det ikke uvanlig at 40 personer fordeles på 15 årsverk, noe som gir en gjennomsnittlig stillingsprosent på 37%. Det er umulig å leve av dette alene, og det hindrer folk i å for eksempel kunne ta lån i banken. Mange blir derfor økonomisk avhengig av en partner eller en stønad istedenfor å kunne forsørge seg selv og eventuelle barn. Jeg hadde selv i flere år en 18% stilling som pleieassistent i helsesektoren, noe som spedde på studielånet jeg levde av. Å leve på en 18% stilling alene, ville selvsagt vært helt umulig.

Svært mange er nødt til å jakte etter ekstravakter, noe som skaper en ustabil arbeidssituasjon. Man vet jo aldri helt hvor mange vakter som blir ledige i løpet av en måned, samtidig som det gjør det vanskelig å planlegge – man må være klar for å kunne ta en ekstravakt på kort varsel.

Dette er ikke bare er dette en vanskelig situasjon for den ansatte. Arbeidsgiver bruker mye tid og krefter på å organisere turnusen og sørge for at det til enhver tid er nok folk på jobb. I Halden kommune brukes det over 100 millioner på variabel lønn, og ca 80% av disse er i helsesektoren. Moss kommune, som er ganske lik Halden, brukes det i overkant av 10 millioner. Her har Halden altså et stort forbedringspotensial.

Små deltidsstillinger fører også til at kvaliteten på tjenesten blir dårligere. For en som for eksempel får hjemmesykepleie, er det uheldig å få nye ukjente mennesker inn i hjemmet sitt stadig vekk. Hele stillinger vil derfor skape mer forutsigbarhet og kontinuitet ved at det er færre mennesker å forholde seg til. Dette skaper og en sterkere relasjon mellom ansatt og bruker, noe som igjen styrker sikkerheten. Man kan legge til rette for flere personlige tilpassinger fordi man kjenner brukeren og deres døgnrytme og ønsker.

Faste heltidsstillinger er en vinn-vinn situasjon, hvor ansatte vet når de skal jobbe og har en inntekt de kan leve av, arbeidsgiver frigjør tid til ledelse og brukeren får bedre og tryggere tjenester.

Halden kommune har hittil ikke sett fordelen av å innføre faste og hele stillinger, i motsetning til for eksempel Fredrikstad som – under Arbeiderpartiets ledelse – har oppnådd gode resultater siden de startet dette arbeidet i 2016.  Dersom Arbeiderpartiet kommer i posisjon i Halden vil vi at kommunen skal tilby hele faste stillinger som normalen og fase ut bruken av vikarbyråer – til ansatte, brukernes og kommunens beste.

Linn Laupsa, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet

 

Foto: Clifford James.

Kommentarer

kommentarer