En gledens dag

Det var langt på vei et klokt og balansert vedtak som ble fattet i torsdagens kommunestyre vedrørende ny skole på Os.

For oss har det vært viktig å holde fast ved at det er de pedagogiske forholdene, elevenes behov for et trygt og godt læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø for de ansatte som skal legges til grunn for den videre prosjekteringen av en ny sentrumsskole.

Samtidig skal selvsagt også økonomiske forhold tillegges vekt.

Det har vært en bred debatt i avisens spalter om hvilke forhold som skal veie tyngst i de vurderingene som først administrasjonen, og deretter vi folkevalgte skal gjøre i denne saken.

Nå har et bredt politisk flertall slått fast at det elevenes interesser som skal veie tyngst.

Det er også et bredt flertall som har slått fast at om pedagogiske og økonomiske forhold tilsier det, så skal eksisterende bygningsmasse tas inn i prosjektet. Men, altså bare om pedagogiske forhold, elevenes læringsmiljø og de ansattes arbeidsmiljø tilsier at dette er den beste løsningen.

Det er en viktig politisk avklaring, og jeg er glad for at vi klarte å bygge en bred politisk allianse rundt disse viktige politiske og prinsipielle avklaringene.

Forhåpentligvis vil dette også bidra til at det politiske ordskiftet rundt en ny sentrumsskole kan gå over i en ny fase. Hvilken skolehverdag er det vi vil tilby barna våre de neste hundre årene?

Fra vår side støttet vi selvsagt Høyre sitt forslag om at fremdriftsplanen for arenadelen av prosjektet ikke skal utsettes, men er skuffet over at vi ikke fikk støtte til vårt forslag om at også fremdriftsplanen for ny skole skal opprettholdes.

Det er grunn til å frykte at gårsdagens vedtak gir en utsettelse, som også vil kunne ha store økonomiske konsekvenser.

Men alt i alt er det grunn til å glede seg over gårsdagens vedtak som bidrar til viktige politiske avklaringer – og som gir en klar politisk retning, og en marsjordre til administrasjonen. Nå bygger vi ny skole i sentrum, og det er de pedagogiske hensynene som skal stå i sentrum for prosjektet – det er en gledens dag for elevene i Halden.

Arve Sigmundstad
Gruppeleder
Arbeiderpartiet

Foto: Hans Petter Wille

Kommentarer

kommentarer