Egenkapital ved investeringsprosjekter

Historisk har det ikke vært vanlig i Halden å kreve av oss selv at vi skal ha en viss del egenkapital for å kunne gjennomføre nye investeringsprosjekter, men hele byggesummen har blitt lånt.

Heller ikke i mine snart 8 år som ordfører har vi fått til det, rett og slett fordi vi ikke har hatt noen egenkapital å «putte inn» i prosjektene.

Men nå begynner vi å komme dit som vi burde vært hele tiden, slik at vi etter hvert kan sette krav om at vi også skal ha en viss grad av egenkapital før vi setter i gang nye prosjekter, noe som er ganske vanlig i økonomisk friske kommuner.

Vi er ikke der enda, men vi nærmer oss.

Derfor vedtok formannskapet den 2.5. en plan for bruk av fremtidig egenkapital som ser slik ut:

«Det innføres krav om 25% egenkapitalfinansiering for alle nye investeringsprosjekter, utover de prosjekter som vedtas i økonomiplan 2020-2023, bortsett fra selvkostinvesteringer, og investeringsbehov fremkommet etter pålegg fra andre myndigheter fra og med budsjettåret 2023.

I en opptrappingsfase legges følgende egenkapitalfinansieringssatser til grunn:

År 2020.   –   10 % egenkapital

År 2021.    –   15 % egenkapital

År 2022.   –   20 % egenkapital

År 2023.   –   25%  egenkapital»

Så hvis et nytt prosjekt dukker opp i 2021, som ikke er med i den 4-årige økonomiplanen vi skal vedta i juni i år, må vi først ha 15% egenkapital før det kan igangsettes.

Og fra år 2023 vil vi ha samme krav som en by som Drammen, med 25% egenkapital på alle prosjekter.

Det vil si at vi i årene som kommer vil være avhengig av å gå med overskudd for å kunne bygge noe som helst. For bare gjennom sunn drift og overskudd kan vi bygge egenkapital nok til å tilfredsstille disse kravene.

Krav som burde vært der hele tiden. Men med fortsatt like god styring som vi har blitt vane med i Halden de siste årene, vil vi nå kunne bygge en sunn og bærekraftig fremtidig økonomi, slik at vi kan fortsette å utvikle byen og ved det lokke til oss nye firmaer og skattebetalere i fremtiden.

For vi bør nå ha lært hvor dyrt det er å være fattig, også for en kommune. For det å dra «kredittkortet», belaste kassakreditten, kostet oss 7 millioner i 2012 og har siden 2011 kostet oss rundt 30 millioner kroner tilsammen.

Vedtaket om egenkapital ved utbygging håper vi skal bidra til at vi slipper slike unødvendige utgifter igjen.

Thor Edquist

Ordfører (H)

 

 

Kommentarer

kommentarer