Dyrere å parkere lenger

Et stadig tilbakevendende tema i diskusjonen om sentrumsutvikling og levende gågate er prisen for å parkere. Nå ønsker Rådmannen å gjøre det bittelitt billigere å parkere kort tid og dyrere å parkere lenger. 

Halden sentrum er delt opp i flere soner. Sone 1 er kjerneområdene som nærliggende gater til gågata og Torget. Sone 2 er områdene utenfor det, for eksempel Fisketorget.

I Rådmannens budsjettforslag er det lagt inn en ny måte å organisere parkeringsavgifter innenfor sone 1 på.
– Den første timen skal koste 21,-. Deretter er det 23,- for den neste timen, 25,- for den tredje timen og deretter 30,-, står det i forslaget.
Dette vil etter all sannsynlighet ikke påvirke noen til å korttidsparkere oftere i Halden sentrum, men i stedet sørge for at færre parkerer over lengre tid.

Når det gjelder sone 2 foreslår Rådmannen å øke parkeringsavgiften til 15,- pr time.

De politiske partiene skal legge frem sine forslag til budsjett om noen uker. Nytt budsjett for Halden kommune i 2017 vedtas i desember.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer