Du har rett til å være deg selv

Tage Pettersen (H), medlem av Stortingets familie- og kulturkomite og Helge Ytterøy L’orange, leder av Åpne Høyre

 Vi vil ha et samfunn der alle kan utforske og nå sitt fulle potensial. Mangfoldet vi skaper når vi har respekt for at alle får være seg selv og elske hvem man vil, er en kjerneverdi for Høyre, og en styrke for samfunnet vårt.

Negativ sosial kontroll hindrer mennesker i å kunne leve et fritt liv. Både Fatima og Ole kan bli utsatt for negativ sosial kontroll fra foreldre, vennekrets, familie, på arbeidsplassen, skolen, i foreninger og trossamfunn.

Kjente stemmer i samfunnsdebatten lever i frykt med drapstrusler og voldsalarm. De kjente er allikevel tryggest, andre må stå alene. Unge med innvandrerbakgrunn som presses inn i tvangsekteskap. Unge kvinner og skeive som opplever hatkriminalitet, æres-ukultur og minoritetsstress fra religiøse miljøer.

Både bedehus og moskeer forteller mange homofile, lesbiske, bifile og transpersoner at det er syndig å være seg selv. Unge jenter presses hjemmefra til såkalt dydighet, mister retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Gutter og jenter må undertrykke følelsene sine av frykt for å miste familie og venner om de er ærlige. Mange tror det er selvfølgelig å komme ut av skapet, men for en del er det fortsatt utenkelig og umulig.

I skolegårdene er «jævla homo», «jøde», «neger», «pakkis» eller «du er for norsk» vanlige banneord. Det sies også på sosiale medier og i kommentarfeltene – og bak folks rygg.

Det er vanskelig å få jobb når du ikke passer inn i normen. Petter kommer fortsatt på jobbintervju før Ali, og Emma sliter som jobbsøker når navnet er Erik på vitnemålet.

Å frata mennesker retten til å være seg selv skaper ødelagte liv med dårlig psykisk helse – et kaldere samfunn. Vi har alle et ansvar for tydelig å snakke opp mangfold hvis vi ser at noen trenger å bryte trange normer, hvis vi mistenker at noen må komme seg ut av negativ sosial kontroll.

Arbeidsgivere og kommuner som jobber godt med å skape rom for mangfold er verdifulle medspillere for et samfunn der det er plass til alle. Å gi noen en sjanse til å vise sitt potensial viser seg å skape et bedre arbeidsmiljø og gode resultater.

Kvinner med innvandrerbakgrunn trenger selvstendig inntekt og det sosiale fellesskapet en arbeidsplass gir dem for å stå trygt på egne ben, og er lønnsomt for samfunnet og uvurderlig for den enkelte. Det samme gjelder for andre minoriteter, seksuelle så vel som kulturelle.

Derfor har regjeringen lansert en handlingsplan mot negativ sosial kontroll. Derfor vil Høyre styrke LHBTIQ-kompetansen i barne- og familievernet. Derfor kjemper regjeringen mot mobbing og diskriminering med stadig bedre verktøy og lovverk. Senest med et nytt vedtak i Stortinget der vi fastslår at hat og diskriminering ovenfor de med andre kjønnsuttrykk skal kriminaliseres.

Det samme arbeidet gjør Høyres lokalpolitikere over hele landet. Lokale handlingsplaner og tiltak for likestilling, integrering og mangfold arbeides det kontinuerlig med. Fordi Høyre står opp for din rett til å være deg selv. Den burde være selvsagt for alle.

Foto; Hans Kristian Thorbjørnsen

Kommentarer

kommentarer