Dramatisk for næringslivet hvis treffet flyttes

Landstreffet på Fredriksten for russ står i fare for å bli flyttet etter uenigheter mellom arrangør og Politi. Utleieansvarlig på Fredriksten festning, Magne Rannestad, har skrevet et innlegg hvor han deler noen erfaringer fra russetreffet og mener noe om konsekvensene av en eventuell flytting fra Fredriksten. 
Foto: Bodil Andersson

Russefeiring i Norge har lange tradisjoner, men noen av aktivitetene som ofte følger med er “mindre ønskelige” i form av “fyll, bråk og forsøpling”.
Etter at landstreffene har kommet og øket i antall, har også en større del av russens tid- og ressursbruk gått med til å delta på disse. Det er i det store perspektivet derfor blitt noe mindre av “uorganisert” festing med tilhørende “fyll, bråk og forsøpling”. Denne endringen merker vi meget godt på Fredriksten festning gjennom russetiden på våren.
Medbragt drikke (herunder alkohol) er en del av russetradisjonen. Dette har man etablert et greit system for å håndtere og styre, spesielt på Landstreff Fredriksten.
Russen er langt bedre ivaretatt mht sikkerhet og sanitet på Landstreff Fredriksten enn hvilket som helst lokalt eller regionalt organisert eller “uorganisert” russetreff, og mange hevder og at Fredriksten er det beste Landstreffet i så måte. Dette finnes det mye dokumentasjon på. En interessant observasjon er den store andel tomflasker/-bokser av ikke-alkoholholdig drikke blant søpla etter Landstreff Fredriksten. Det tyder på at opplevelsen av selve treffet med underholdningen og alt, er minst like viktig som “fylla” !
Det føles derfor dobbelt urettferdig at Politidistrikt Øst, i utvilsomt beste mening, i praksis innfører et forbud mot medbrakt alkohol KUN på Landstreff Fredriksten. Jeg understreker I PRAKSIS fordi Øst selvsagt ikke har myndighet over Landstreff i andre politidistrikt. Og det er her kjernen til det egentlige problemet ligger. Landstreff Fredriksten ville helt uproblematisk forholde seg til et direktiv a la det nå Polidistrikt Øst har gitt ut, hvis det gjaldt for hele landet ! Men slik det er nå, vil russen skygge unna Fredriksten, og heller spre seg på de mange andre Landstreffene der man fortsatt kan ha medbragt alkohol. Denne forskjellsbehandlingen er direkte slett offentlig forvaltning, og vil åpenbart bli fulgt opp på en eller annen måte.
Eierne av Landstreff Fredriksten jobber selvsagt iherdig på flere fronter nå, hvorav ett scenario er å flytte hele treffet til et sted utenfor Øst sitt område der man får like vilkår som de øvrige landstreffene.

Hva blir så konsekvensene her hvis treffet i april 2017 flyttes fra Fredriksten ?
– Vi mister muligheten til å vise frem Fredriksten og Halden for 5-6000 norske ungdommer. Det betyr en del i manglende senere gjenbesøk.
For næringslivet er det dramatisk:
– Hotellene i Halden og hele søndre del av Østfold har normalt fullt belegg av russ i en ellers lavsesong periode. Dette blir borte
– Noen matbutikker nær festningen og matserveringsteder i byen har meldt “all time high” under tidligere Landstreff. Dette blir også borte.
– Fredriksten Kro er sentral i treffet og taper betydelig omsetning.
– Leverandører av alle typer varer og tjenester til selve landstreffet mister selvsagt dette.
– Festningen selv mister en vesentlig arenaleie.

Løsningen er enten at: A. Politidistrikt Øst gir Landstreff Fredriksten dispensasjon fra sitt eget direktiv for året 2017,
eller at: B. Politidirektoratet MEGET HURTIG gjør innholdet i Øst sitt dirketiv gjeldene for hele landet.
Jeg har mest tro på A, kombinert med at PD innen 2018 gir ut landsdekkende felles retningslinjer.

 Magne Rannestad
Utleieansvarlig, Fredriksten festning

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer