Domino åpner i løpet av kort tid

På kandusi.no har vi tidligere skrevet om at Ungdomshuset Domino ble stengt i oktober på grunn av personalmangel. Det har frem til nå ikke lykkes kommunen med å finne en løsning på dette.

I onsdagens utvalgsmøte var det satt opp en referatsak med orientering om Ungdomshuset Domino. Denne ble gjort om til politisk sak av politikerne slik at de kunne fatte en beslutning.
Joakim Karlsen (Venstre), leder i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og kultur, sa før møtet at de ønsket å finne en løsning for å åpne Ungdomshuset Domino igjen.

I møtet la Inger Haugene (Senterpartiet) frem et forslag som ble enstemmig vedtatt. Forslaget innebærer at Ungdomshuset Domino skal åpnes igjen i løpet av februar.

” Rådmannen starter en prosess for å få på plass en løsning for Ungdomshuset Domino, med mål
om å åpne igjen innen utgangen av februar. Tilbudet skal være i tråd med vedtatte budsjett for 2016. Rådmannen orienterer muntlig hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur om løsningen ved neste utvalgsmøte.”

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer