Divisjonsmusikken – hele Haldens stolthet

Tirsdag 25. januar kl. 18:30 inviterer Historielaget Haldens Minder til foredrag i Fredrikshalds Teater! Tema er boken «Divisjonsmusikken – hele Haldens stolthet». Forfatterne Roger Prang og Roger Fjeldet forteller om hvordan boka ble til.

«Divisjonsmusikken – hele Haldens stolthet» er et grundig dokument som ikke bare forteller den lange historien om et militærkorps fra den spede start for nesten 290 år siden fram til nedleggelsen og videreføringen som et sivilt profesjonelt ensemble. Boka illustrerer også med all tydelighet hvordan denne militære institusjonen og det sivile liv i Halden etter hvert ble vevet inn i hverandre. Kulturlivet i Halden har mye å takke Divisjonsmusikken for.

Les en anmeldelse av boka her:

Velskrevet om en bauta i byen

Kommentarer

kommentarer