Dette savner Halden KrF i den nye samarbeidsavtalen

KrF gratulerer Haldens kommende ordfører og varaordfører, Anne-Kari Holm og Linn Laupsa, med deres nye verv. Vi vil også ønske det nye flertallet lykke til med sitt arbeid de neste fire årene.

Det nye flertallet skal ha ros for å ville mye. Men rent umiddelbart lurer vi nok på om de vil for mye, om alt dette lar seg gjennomføre på en forsvarlig måte. Tiden vil vise det. KrF er ikke med i denne nye posisjonen. Men i årene fremover vil vi verken fokusere på å opponere eller å være en slags vaktbikkje, men være opptatt av å få gjennomslag for vår egen politikk – til beste for kommunen og dens innbyggere. Vi regner derfor med å komme med flere konkrete forslag de neste årene der vi tar opp saker KrF er opptatt av.

Den fremlagte samarbeidsavtalen viser altså at man vil mye. Samtidig er det flere ting KrF savner:
– Det står ikke noe om at man ønsker å ta i bruk også de resterende åtte plassene på Bergheim bo- og aktivitetssenter.
– Utvidelse fra nåværende demenskoordinator til et demensteam er heller ikke nevnt.
– Det er fint at man vil styrke ettervernet for ferdigbehandlede rusavhengige. Men KrF savner en sterkere satsing på de som vil komme ut av sin rusavhengighet i private institusjoner.
– Den planlagte frivillighetsplanen er ikke nevnt. Vi savner også en større vektlegging av samarbeidet mellom offentlige tjenester og frivillig arbeid.
– Det nevnes heller ikke noe om å arbeide for å nå visjonen om være et universelt utformet samfunn innen 2025.

Kanskje dette bare er forglemmelser? Kanskje dette kommer etter hvert? Uansett, KrF vil følge opp disse og andre saker i kommunestyret de neste fire årene – på en konstruktiv måte.

Dagfinn Stærk
Halden KrF

Kommentarer

kommentarer