Dette er viktig for ungdommene

Gratis PC i videregående skoler, et godt helsetilbud og fortsatt medvirking i saker som angår dem. Østfolds ungdommer har klare ønsker for et framtidig liv i storregionen Viken.

– Det at vi fortsatt får låne gratis PC i videregående skole, ser vi på som veldig viktig, sier leder Alma Haugen Kvisgaard i Ungdommens Fylkesråd.

Onsdag holdt fylketstinget og Ungdommens fylkesråd fellesmøte hvor temaet var den aktuelle regionreformen. Partene møtes på Quality Hotellet på Grålum i Sarpsborg.

Hovedformålet med møtet var å avklare ungdommens tanker og ønsker for et mulig liv i en framtidig storregion bestående av Østfold, Akershus og Buskerud.

Rundt 70 Østfold-ungdommer mellom 13 og 25 år, har siden tirsdag vært samlet på Quality, for å meisle ut viktige føringer for hva de mener er viktig å legge vekt på i en storregion.

Skole, helse og medvirkning

Ungdommen ønsker store videregående skoler i framtiden. Det bør være mellom 1000 og 2000 elever på hver skole. Samtidig bør ikke klassene bli for store, mener de.

Alma Haugen Kvisgaard påpeker også viktigheten av at ungdommen fortsatt får et helsetilbud som er nært skolen, samtidig som det legges vekt på å styrke elevhelsetjenestene på nett.

I tillegg ønsker ungdommen fortsatt medvirkning i demokratiske prosesser, blant annet å videreføre et organ i tilnærmet lik form som dagens Ungdommens fylkesråd.
Samtidig er det flertall i Ungdommens fylkesråd for at  stemmeretten ikke skal senkes fra dagens 18 år til 16 år.

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) er svært glad for ungdommens innspill.
– Dette er et møte hele fylkestinget setter pris på, og denne gangen fikk vi veldig gode innspill som vi skal ha med oss videre i prosessen, sier han.

– Sex, men ikke stemmerett?

I løpet av møtet var det flere fylkespolitikere som var glade for å ha fått viktige innspill fra de unge.
Fylkespolitiker May Hansen fra Sosialistisk Venstreparti fullroste ungdommens engasjement i prosessen, og spesielt viktigheten av å utvikle et godt helsetilbud.
Samtidig undret hun seg litt over at ungdommen ikke ønsket stemmerett ved fylte 16 år.
– Sex kan dere ha, og barn kan dere få. Men stemmerett vil dere altså ikke ha, sa hun fra talerstolen under fellesmøtet.

Senterpartiets Johan Edvard Grimstad mente imidlertid ungdommene var barske som sa nei til stemmerett, og tolket det som et tegn på selvinnsikt.

Høyres Erik Unaas var også full av lovord over Østfold-ungdommens engasjement.  Han mente tradisjonen med å ha et fellesmøte mellom fylkestinget og Ungdomsråd, var et Østfold-prosjekt som burde videreføres i en eventuell storregion.

I sluttfasen

Forhandlingene om storregion Viken er inne i sluttfasen. Forrige gang forhandlingsuvalgene fra Østfold, Akershus og Buskerud møttes sto blant annet politiske visjoner, forholdet til Oslo, skoler, ansatte og prosjektledelse på agendaen.

I neste uke møtes forhandlingsutvalgene over to dager på Hankø.

Blir forhandlingsutvalgene enige om et sluttdokument, går sammenslåingen til behandling i de tre fylkestingene som skal si ja eller nei til Viken allerede i desember.

Artikkelen ble først publisert på Østfold fylkeskommune sine nettsider. 

Kommentarer

kommentarer