– Det vi ber om er like vilkår

Siste ord er garantert ikke sagt i saken om Russetreff på Fredriksten, skjenkeområde og medbrakt alkohol. Vi har tatt en prat med ansvarlig for russetreffene på Hellerudsletta, ordfører Thor Edquist og gruppeleder i Arbeiderpartiet Arve Sigmundstad.

På Hellerudsletta arrangeres det to russetreff i løpet av våren. Arrangøren fikk beskjed fra politiet om endring av skjenkeregler noen uker før sitt arrangement i fjor. Det var den samme beskjeden som Landstreffet for Russ på Fredriksten nå har fått.
– Vi fikk beskjed om at det ikke kom til å være lov til å ha med medbrakt og at det måtte organiseres med skjenkebevilling. Det var en stor overraskelse for oss, men vi hadde ikke noe annet valg enn å kaste oss rundt og sørge for å gjennomføre det innenfor de reglene politiet satt, forteller Armin Keyani. De reagerte sterkt på at de var det eneste russetreffet som ble pålagt dette.
– Poltiet på Romerike bekreftet gjentatte ganger at det også kom til å bli innført på andre russetreff ifjor, men det skjedde ikke. Det var svært uheldig for vår del siden vi i tillegg fikk beskjed av Politiet om å informere russen om at det kom til å være de samme reglene for salg av drikke og forbud mot medbrakt alkohol på flere treff. Det endte dog med at vi ble de eneste ifjor.

De brukte mye ressurser på å tilpasse seg det nye opplegget fra politiet i fjor. I tillegg innførte de 18-års grense på treffet.
– Det ble mye logistikk med sjekking av kjøretøyer ved innsjekk, visitasjon av alle som hadde kjøpt billett og større vakthold. De som hadde salget av drikke på området valgte heldigvis å kjøre en veldig rimelig pris på drikke og det ble godt mottatt. Det var selvfølgelig uvant for russen å ikke kunne ha med seg egen drikke, forklarer Armin.

På Hellerudsletta er det to arrangementer, et i april og et i mai. Det er ikke med overnatting slik som det er på Fredriksten. Det er den største forskjellen på arrangementene på Hellerudsletta og Fredriksten.
– Vi har omtrent 2500 deltagere hver dag og de aller fleste er fra Romeriksområdet og områdene rundt.

Armin er krystallklar på at reglene om skjenkeområder og medbrakt alkohol må innføres for alle russetreff.
– Det får være alle eller ingen. Det er helt håpløst å drive med russetreff hvis noen arrangører skal få helt andre vilkår å drive etter. Vi jobber med å få økt besøkstallet vårt på Hellerudsletta, men vi ser at det ikke er mulig hvis andre russetreff kan friste med at russen får ha med medbrakt alkohol.

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Arve Sigmundstad, har sendt en forespørsel til ordfører Thor Edquist om særregler fra politiet.
– De siste 10-15 årene har Fredriksten Festning hatt en positiv utvikling som arrangementsarena, noe som har bidratt til å sette Halden på kartet på en god måte. Det er derfor med bekymring vi har mottatt informasjon om særregler som er utarbeidet fra Politidistrikt Øst, som kan bidra til å svekke vår posisjon som vertskommune og Fredriksten sin attraktivitet som arrangementsarena.Dette aktualiseres i forbindelse med landstreffet for russen, som nå vurderer å flytte arrangementet ut av Halden med bakgrunn i det man opplever som forskjellsbehandling og særregler innført av Politidistrikt Øst, skriver han.
Sigmundstad ber ordføreren følge opp saken med den politiske ledelsen i justisdepartementet for å sikre likebehandling av de ulike arrangementsstedene og vertskommunene.

– Dette er en sak som handler om å gi stabile og forutsigbare rammevilkår for de som vil satse innenfor kulturbasert næring i byen vår. Det er arbeidsplasser, ikke bare for de som arrangerer treffet – men for en stor industri som står rundt. Enten det er på festningen, hotellene, butikkene eller taxinæringen, sier Sigmundstad.

Ordfører Thor Edquist er godt kjent med saken gjennom dialog med politiet.
– Jeg er klar over at de nye reglene kan få følger for Russetreffet på Fredriksten og at arrangøren har sagt at de kan måtte flytte arrangementet. Men nå er dette regler som er innført for hele Politidistrikt Øst, sier han. Politidistrikt Øst består av Follo, Romerike og Østfold. Edquist er informert om fra politiet at reglene vil gjelde for hele landet fra neste år.
– De nye reglene ble innført for treffet på Hellerudsletta i fjor og rapportene derfra tilsa at det gikk bra. Det er selvfølgelig trist hvis arrangøren velger å flytte arrangementet på bakgrunn av at det innføres krav om at hele området skal være skjenkeområde.

Edquist er klar på at han syns det virker som en god idè at russen får et skjenkeområde de må forholde seg til i stedet for at alle har med seg medbrakt alkohol man har lite kontroll over.
– Hvis det var  mitt barn som var på Russetreff så hadde jeg vært mer komfortabel med å la de dra på et treff der de nye reglene gjelder enn et treff der det fungerer som i dag.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer