Det gode liv handler om å kunne delta

Livet er fylt med forandringer og overganger fra noe velkjent til noe nytt.

Vi kan alle komme i den situasjon at vi plutselig må leve en funksjonsnedsettelse, noe som kan føre til en opplevelse av stor utrygghet. Det kan medføre at vi kan ha behov for litt ekstra støtte for å kunne leve et godt og innholdsrikt liv. Som handicappet eller pårørende kan man komme til å møte flere kommunale instanser mange ganger. Derfor er det nødvendig at kommunen tenker helhetlig og samarbeider på tvers slik at de det gjelder får muligheten til å leve det livet de selv ønsker og gjøre ting som betyr noe for dem. De fleste mennesker har behov for å være en del av et større fellesskap og opprettholde det sosiale liv.

Men kommunen kan ikke fikse alt. Vi må alle bidra.

Det er ikke nok med handicaptoalett og heis dersom betjeningen i restauranten mangler kunnskap til å sette seg inn i en rullestolbrukers hverdag. Det samme gjelder på buss, tog – ja alle steder hvor mennesker normalt ferdes.

Tilgjengelighet er en forutsetning for deltakelse. Funksjonsnedsettelsen blir først til et handicap i møte med barrierer i omgivelsene. Disse barrierene kan minskes og noen ganger overvinnes. På den måten tones funksjonsnedsettelsen ned og andre sider av personen trer frem; venn, kollega, turist eller operavenn.

«Vi skal udbrede fortællingen om handicap i lokalsamfundet. Der er for lidt kendskab.»Sier de i København – det må vi såvisst i Viken også!

Gretha Thuen

Kandidat til Viken fylkesting ( Høyre )

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer