Deltar på Bondetinget

I to dager fylles Lillehammer av bønder i Norges Bondelag. Det er tid for det årlige Bondetinget, bondelagets årsmøte, og en av deltagerne er Jon Stumberg fra Halden.

Bondelagets årsmøte avholdes 8. og 9.juni, og det er mange viktige saker på dagsorden.
Jon Stumberg fra Halden driver Nybøle gård, og er en av ni delegater fra Østfold på møtet.
Onsdagens møte har gått med til å debattere situasjonen i norsk landbruk og hvike muligheter og utfordringer som venter.

– Årsmøtet fikk besøk av Statsråd Dahle. Han har lagt frem sine tanker om norsk landbruk, og fått klare tilbakemeldinger om hvordan næringa ser på situasjonen, forteller Stumberg.

13407425_1682302905365867_724308952_n
Foto: Mina Mjærum Johansen

Stumberg holdt også et innlegg i debatten.
– Mitt innlegg handlet om viktigheten av å opprettholde produksjonen på gårdsbruk som ikke driver stor nok produksjon til å være heltidsbønder. Norges bondelags leder, Lars Petter Bartnes, har også ved flere anledninger understreket viktigheten av mangfoldet og den store delen av matproduksjonen som små og mellomstore bruk står for.

På Østfold Bondelag sitt årsmøte i mars ble det fremmet en resolusjon som var utgangspunkt for Stumberg sitt innlegg. Den gjengir vi her i sin helhet:

Hvilke bønder trenger vi?
Norge er et langstrakt land, med en variert og spennende natur, geografi og topografi. Vårt fylke har også stor variasjon. Fra ytterst til innerst, fra øverst til nederst. Vi har store gårder og små gårder, gårder ved kysten og gårder i skogen, flate gårder og kuperte gårder. Vi har husdyrbønder, grønnsaksbønder, bønder med korn og bønder med potet. Gamle bønder og unge bønder, økobønder, heltidsbønder og deltidsbønder.

For å nå målet om størst mulig selvforsyning av mat i Norge, og Stortingets mål om økning i matproduksjonen hvert år, må det være plass til alle disse bøndene. Noen bruk har forutsetninger for å være store, men langt fra alle. Vi må også ha med deltidsbonden, som produserer mye mat selv om produksjonen ikke er et fullt årsverk. Det er summen av alle disse bøndene som gir oss størst mulig matproduksjon. Østfold trenger bonden! Store bønder, små bønder. Heltidsbønder, deltidsbønder. Fremtidsbønder. – Alle må med!

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer