De søker ny direktør

Etter to åremålsperioder er det slutt for Geir Rebbestad som direktør i Det Norske Blåseensemble. Styret har startet jakten på hans etterfølger og de har store forventninger til å finne en person som kan løfte ensemblet til nye høyder.
Foto: Bayrische Verischerungskammer Astrid Ackermann

Geir Rebbestad har satt sitt preg på Blåseensemblet de siste årene.  Blåseensemblet har vært gjennom tøffe tider med diskusjon rundt offentlig finansiering samtidig som de har hatt suksess både nasjonalt og internasjonalt.
– DNBE er et unikt orkester og det eneste i sitt slag i Norge med noen av landets fremste profesjonelle musikere. Det er også det eldste og mest innovative, og har sitt arbeidsfelt både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Kari Agrup som er styreleder.
Rebbestads direktørstilling avsluttes 1. november 2017 og arbeidet med å finne hans etterfølger er godt i gang. Stillingen er utlyst og interesserte kan lese at man søker en person som kan forbedre DNBEs overordnede kunstneriske posisjon og utvikle DNBEs kunstneriske program. Det settes krav til et bredt faglig nettverk og kjennskap til offentlige beslutningsprosesser.

Geir Rebbestad
Geir Rebbestad

Kari Agrup forteller at de er svært fornøyde med Rebbestads innsats og måloppnåelse.
– Geir Rebbestad har utført sin direktørgjerning på en flott måte. Under han har orkesteret for alvor tatt skrittet ut i Europa, publikumsresponsen er nå meget stor, og orkesteret står foran nye utfordringer, forklarer hun.
– En  ny direktør må føre dette arbeidet videre og sammen med de ulike faglige utvalgene være med og ta ensemblet til nye høyder og dermed både styrke og videreutvikle den posisjonen DNBE har i dag. Dette er en krevende øvelse, og derfor er altså åremålsstilling valgt som lederform, på lik linje med svært mange andre kulturinstitusjoner.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer