– De opplever friheten av å være selvstendig

Det finnes noen som er over gjennomsnittet engasjert i jobben sin. Aina Staxvold er en av dem. Hun eier og driver Solåsen familiebarnehage der de tar utgangspunkt i Montessori-pedagogikk.
Toppbilde: Aina Staxvold forteller at kunst, kultur og forming er en viktig del av pedagogikken. Her står maling, lim, sakser, nål og tåd og mye mer klart til bruk og inspirasjon. 

Solåsen familiebarnehage har i dag 18 barn fordelt på 2 avdelinger og 5 ansatte. Kjernen i alt de gjør er Montessori-relatert og Aina forklarer hvordan de jobber med det.
– Vår målsetning er å være en barnehage der barna står fritt til å utvikle seg i sitt eget tempo og kan oppdage egne ressurser, interesser og potensiale.

Du merker det med en gang du kommer inn døren på barnehagen. Det er rolig, alt av leker og materiell er i barnehøyde. Det er ryddig og oversiktlig hvor enn du snur deg og alt har fast plass i hyllene. Alle barna driver med forskjellige aktiviteter.  Noen lager og spiser mat, andre sitter på gulvet og leker på tepper og noen tegner og prater sammen.

Er det alltid så idyllisk?
– Ja, men det må jobbes for. Med observasjoner av barna for å kunne følge dem og tilpasse miljøet og aktiviteter i forhold til utvikling og interesse, forklarer Aina. De har fokus på at voksne må følge de samme rammene som barna og vise respekt og varsomhet for barna, materiell og miljøet.

 Knyteramme er en av alt materialet. Barna kan også dele frukt, vaske, eller presse sin egen apelsin jucie, som er denne ukas aktivitet i praktisk hverdag hylla.
Knyteramme er en av alt materialet. Barna kan også dele frukt, vaske,
eller presse sin egen apelsin jucie, som er denne ukas aktivitet i praktisk hverdag hylla.

I Solåsen familiebarnehage er de opptatt av miljøet i barnehagen og materialet de bruker.
– Det er miljøet som korrigerer barnet. Lekene og materialet skal være attraktivt og funksjonelt. Det meste av materialet er selvkorrigerende slik at barna intuitivt finner ut av hva som er riktig og galt. Miljøet skal tilfredsstille barnas fysiske og psykiske behov for læring og utvikling, forteller hun.
De ansatte gir barna stor valgfrihet i hva de ønsker å gjøre, leke, lære og utvikle seg i.
– Når barnet får velge fritt etter egen interesse fører arbeidet til konsentrasjon og mestring.

En av de røde trådene i Montessori-pedagogikken er lek til lærdom.  Det gjelder enten de går i Montessori-skole eller barnehage.  De samarbeider med Halden Montessoriskole som er en 1.-10.trinns skole.

– Her i barnehagen gjelder det fra de er helt små til de er seks år gamle. Barna får velge, de kan holde på med det de ønsker og så lenge de ønsker. Vil de gjenta aktiviteten så står de fritt til det uten å bli avbrutt. Det er bare barnet som vet hvor lang tid det trenger for å gjøre et arbeid ferdig.

Montessoribarnehagen gir barn muligheten til å fordype seg.
– Dette handler i stor grad om respekt. Ingen barn eller voksne får avbryte et barns arbeid. I dette ligger det mye sosial trening som blant annet å vente på tur, empati og selvkontroll. I Montessori-miljøet finnes det bare en av hver aktivitet. Er det opptatt, må barnet vente.

Dere er opptatt av frihet? 

– Friheten i Montessori-pedagogikken er viktig, men ingens frihet skal gå utover andres.

Sortering, mengde og symbol forståelese. Når de selv får velge fritt etter inntresse er det mange montessoribarn som kan lese og regne når de går over i skolen.
Sortering, mengde og symbol forståelese. Når de selv får velge fritt etter inntresse er det mange montessoribarn som kan lese og regne når de går over i skolen.

Det er ingenting som er overlatt til tilfeldighetene når det kommer til en Montessori-barnehage.
– Materiellet vi bruker er tilpasset slik at alt bidrar til lærdom og alt materiell skal være helt og pent. Barna lærer å bruke materialet sammen med en voksen, en til en. Noe kan også presenteres i små grupper. Det betyr at det blir mye nærkontakt mellom barn og voksen, forklarer Aina.

Men hva skiller det materialet og lekene dere bruker fra det som brukes i andre barnehager eller hjemme?
– Det vi bruker er utviklet for å utforske sanser, sortere, matematiske ferdigheter som rom, antall og form. Vi har noe for finmotoriske ferdigheter som pinsettgrep, blyantgrep og øye-hånd koordinasjon. Med bokstaver og skrivemateriell er hele barnehagen et språklaboratorium, sier hun. De har også materiell som er egnet for å lære mer om praktisk hverdagsliv som å kneppe, kle på og bruke glidelås.
– De opplever friheten av å være selvstendig.

Meg i verden - mange store spørsmål blir utforsket i geografi hylla, noen ganger er vi helt ute i verdensrommet.
Meg i verden – mange store spørsmål blir utforsket i geografi hylla, noen ganger er vi helt ute i verdensrommet.

Hva er det som kjennetegner Montessori-pedagogikken, Aina?
– Mestringsglede, selvstendighet, frihet og høflighet er stikkord jeg vil løfte frem. Nettopp dette med friheten til å velge aktiviteter selv er nok det som skiller vår Montessori-barnehage mest fra vanlige barnehager. Vi gir barna verktøy til å ta valg og til å se på de mulighetene de har.
I barnehagen har vi fokus på at alle er forskjellige og at individualitet og respekt er viktig.
– De som vil sitte alene får lov til det og de som vil jobbe i små grupper får lov til det.

Men hva forventer dere av barna i Solåsen familebarnehage?
– Vi viser barna hva som kan forventes av dem i samfunnet. Vi vet at barn absorberer mye, de vil jo gjerne kopiere det de ser rundt seg. Derfor er det viktig at vi som jobber i barnehagen er gode rollemodeller. Respekt for seg selv, andre og miljøet rundt seg lærer de først og fremst av oss voksne. Alt som gjøres i barnehagen er nøye gjennomtenkt.

I Solåsen familiebarnehage er de fem ansatte: Aina, Tine, Anne Lise, Monica og Weronica. For øyeblikket er Tine i barselpermisjon så da er Mariann inne i hennes stilling.
– Vi er foreløpig en Montessori-inspirert barnehage. I tillegg til normalkravet om pedagogisk bemanning har Montessoriforbundet et tilleggskrav til barnehagene om Montessoriutdannede pedagoger. Vi har som mål å bli Halden og Østfolds første Montesorri-barnehage, forteller Aina.

Vil du vite mer om Solåsen familiebarnehage?
Besøk deres hjemmeside her eller facebookside her. 

Ønsker dere å søke plass for deres barn i Solåsen familiebarnehage?
De har ledige plasser for barn i alderen 0-6 år. 
Søknad skjer gjennom Halden kommune på vanlig måte.

Artikkelen er betalt av Solåsen familiebarnehage.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer