– De bør trene på å bruke kollektivtransport

Fredag leverte brukerne ved Halden kommunes aktivitetssenter et brev til politikerne. Budskapet var enkelt – de vil gjerne få beholde transport-og turtilbudet de har med kommunens minibuss. 

I fjor høst ble det klart at Senter for Rus og psykiatri skulle etableres i St. Joseph-bygget i Halden sentrum.
Den gangen sa Rådmannen at det var den beste plasseringen for et senter som skal inneholde både aktivitetssenter og lavterskeltilbud til rusavhengige.
– St.Joseph ligger sentralt i byen, men samtidig litt tilbaketrukket og skjermet. Bygningen vil uten problemer dekke arealbehovet for de skisserte tjenestene.

Aktivitetssenteret for personer med psykiske lidelser ligger i dag i underetasjen på gamle Bergheim sykehjem. I henvendelsen til kommunens politikere skriver brukerne at de ser frem til å flytte til nye og oppussede lokaler i sentrum. Men de vil nødig miste minibussen.
– Det er imidlertid vedtatt at Aktivitetssenteret ikke lenger skal tilby brukerne transport. Senteret har til nå disponert en minibuss som har vært brukt til å frakte brukere med transportbehov, til og fra senteret, og til utflukter. Dette tilbudet ser ut til å falle bort allerede fra 7. mars. Senteret skal visstnok få en personbil som skal brukes av de ansatte til innkjøp o.l. Det er vel og bra, men hjelper ikke oss som har transportbehov, skriver de og henviser til at det er mange av dem som på grunn av psykiske problemer ikke klarer å benytte seg av offentlig transport.
– For disse vil bortfallet av transporttilbud kunne bety at deltagelse på Aktivitetssenteret i praksis er uaktuelt. Det synes vi er mer enn beklagelig.

Ordfører Thor Edquist er enig i kommunens vurdering om at så lenge senteret flyttes fra Bergheim til sentrum trengs det ikke minibuss lenger.
– Det er viktig at denne gruppen trener på å bruke kollektiv transport slik at de blir mer selvhjulpne i hverdagen, sier han.

Cathrine Eng Skotnes sitter i Hovedutvalg for Helse-og sosial for Arbeiderpartiet. Hun er bekymret for bortfallet av busstilbudet.
– Jeg møtte noen av brukerne på Aktivitetssenteret for en stund siden og de fortalte at de ikke kom seg til Bergheim uten bussen. De kommer seg heller ikke til det nye senteret på St. Joseph uten tilbudet om minibuss, sier hun. Førstkommende torsdag er det Kommunestyremøte.
– Jeg kommer til å ta opp saken som en forespørsel i Kommunestyret og be om en forklaring fra Ordfører på hvorfor de fjerner tilbudet om buss til brukerne.

I kommunens budsjett er utgiftene til minibuss/transport estimert til omtrent 150 000 kroner i året.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer