Dårlig nytt for Halden

Foto: Hans Petter Wille.

Jernbaneutbyggingen til Halden er satt på vent, heller ikke i dette statsbudsjettet ble det avsatt midler til planlegging og utbygging i Halden. Ikke bare må vi vente på selve jernbaneutbyggingen, men utviklingen av Halden sentrum settes også på vent – i påvente av avklaringer på hvor jernbanen skal gå.

Arbeiderpartiet ville bygge ut Halden fengsel, regjeringen velger istedenfor å videreføre avtalen om soningsplasser i Nederland – og vil samtidig bygge nytt fengsel i Agder.

Selv om både Høyre og FrP gikk inn i valgkampen med løfter om å fase ut flypassasjeravgiften, så ender de altså opp med å foreslå å ØKE denne avgiften. Eierne av Rygge lufthavn sier at dette gjør det vanskelig å gjenåpne flyplassen.

Vi skal selvsagt glede oss over at det kommer noen kroner til Høgskolen i Østfold, men 600.000 kroner til nye studieplasser – det er ikke mye. Her savner jeg et realt løft for å øke kapasiteten på sykepleierutdanningen – bare i Østfold mangler vi 450 sykepleiere for å kunne dekke dagens behov.

Dette er et budsjett hvor profilen fra de siste fire årene videreføres, de som har mest fra før – vil fortsette å få mest. Dette er et budsjett for økte forskjeller, barnehageprisene økes, det bygges færre studentboliger og handlingsrommet for kommunene blir enda strammere. Momsen økes, TV lisensen økes – men aksjeeierne får 700 millioner i skattekutt, de av oss som tjener over en million får også 1700 kroner i skattekutt.

De som tjener minst, får derimot bare knapper og glansbilder i lettelser – og forskjellene øker.

For Halden sin del skal vi også merke oss at regjeringen nå strammer inn på eiendomsskatten knyttet til ”verk og bruk” – det blir interessant å høre rådmannens vurderinger av hva dette gjør med det økonomiske handlingsrommet i Halden.

Nok en gang tror jeg vi kan slå fast, at den sittende regjeringen ikke er noen god deal for Halden og Østfold.

Arve Sigmundstad

Gruppeleder
Arbeiderpartiet

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer