Dampbåtenes historie skal frem i lyset

Mange haldensere har et nært forhold til Haldenkanalen. Nå ønsker Haldenvassdragets Kanalmuseum på Ørje å skape en ny museumsutstilling der båtene som har vært brukt i vassdraget kommer i fokus.
Foto: J.B Søderholm/ Østfold fylkes billedarkiv – Østfoldmuseene

Haldenvassdragets Kanalmuseum ligger naturlig plassert ved slusene på Ørje. Stikkord for museets utstillinger er skogsdrift, tømmerfløting og treforedling. Med andre ord er dette et museum som tar for seg mye av Haldens historie i tillegg til det som er Østfold- og grenserelatert.

På Østfoldmuseenes hjemmesider skriver de at de ønsker å etablere en ny utstilling.
– Det siste året har vi arbeidet mye med hvilke muligheter som ligger i våre samlinger og i området rundt museet. I rapporten foreslår vi en utradisjonell båtutstilling som vil foregå på innsiden og utsiden av museets vegger.

Haldenvassdragets Kanalmuseums mål er at utstillingen står klar om et par år. Før den tid er det mye arbeid som må gjøres med ombygging, restaurering og dokumentasjon.

Avdelingsleder Desireé Nævdal forteller at de håper at arbeidet med båtutstillingen vil frembringe ny kunnskap om tømmerfløtingen og dets fartøy.
– Dampbåtene og slusene skal få et mer fremtredende formidlingsmessig innhold. Med utstillingen ønsker vi også å formidle at det ved Ørje Brug i dag er et levende dampbåtmiljø som ivaretar fagkunnskap og vedlikeholder viktig materiell kulturarv, forklarer hun.
– Selv om det i dag også er mye liv på kanalen skal det litt fantasi til for å forestille seg hvor omfattende virksomheten var her for hundre år siden. For frakt av tømmer, varer og folk var vassdraget helt avgjørende. Ørje var en sentral havn der store og små fartøy lastet og losset kontinuerlig. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer