Dagfinn Høybråten foredrar på åpent møte i Foreningen Norden

Torsdag 11. oktober dukker Dagfinn Høybråten opp på åpent møte i Foreningen Norden på Gamle meieriets lokaler.

Generalsekretær i Nordisk Ministerråd Dagfinn Høybråten ble født i 1957, han er tidligere stortingspolitiker og leder i Kristelig Folkeparti. Han var helseminister da ”røykeloven” ble innførtog blir ofte kalt ”røykelovens far”.

Han tiltrådte stillingen som rådmann i Oppegårdkommune i 1994 fram til han ble utnevnt som trygdedirektør og sjef for Rikstrygdeverket i 1997. Han var Helseminister fra 1997-2000 og fra 2001 til 2004. I 2005 ble han valgt inn påStortinget fra Rogaland og satt som representant for Kristelig Folkeparti fram til 2013.

Da Høybråten han utnevnt til Generalsekretær i Nordisk Minister råd. Administrasjonen ligger i København og hans tid som Generalsekretærgårut i mars 2019.

Han blir ikke arbeidsledig:

I juni i fjor vedtok Stortinget å sette ned en sannhets- og forsoningskommisjon. Målet er å granske virkningen og konsekvensene av fornorskingspolitikken mot samene og kvenene som ble ført helt fra 1700-tallet og fram til 1960-årene.

Leder av kommisjonen blir Dagfinn Høybråten. Kommisjonen må være ferdig med sitt arbeid innen 1. september 2022, og den skal overlevere rapporten til Stortingets presidentskap.

 Torsdag 11. oktober kl 18.00 kommer han til Foreningen Norden. På åpent møte i Gamle meieriets selskapslokaler vil han fortelle om Nordisk Ministerråd og sitt arbeid over temaet: Nordens tid er nå.

Vi håper mange har lyst til å få innsikt i det viktige samarbeidet på tvers av grensene i Norden.

Det serveres kaffe og rundstykker. Inngang 100,- for medlemmer og 150,- for ikkemedlemmer. Utlodning av fine gevinster på billetten.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer