– Da må Torget brukes

Utviklingen av Torget i Halden diskuteres både blant næringsdrivende på sydsiden og politikere. Felles for de fleste er at det pekes på et ønske om ”Torghandel”. Men er torghandlere en utdøende rase?

I gamle dager var det yrende liv på Torget i Halden med torghandlere som solgte blant annet grønnsaker og blomster. I dag er Torghandlerområdet en kombinasjon av handelsområde der fiskebilen parkerer annenhver torsdag, parkeringsplass og ladestasjon for el-biler. Området brukes til frimarked enkelte lørdager i året og stenges av ved større arrangementer.
Politikerne har et ønske om at Torget skal utvikles til en kulturarena og markedstorv. Det er også kommet ønsker om et bilfritt torg.

IMG_0246

Anne Grete Stabekk er et kjent fjes fra markedsdager som Haldendagen og Høstmarkedet i Halden. Hun selger selvplukket sopp og bær, samt egenproduserte syltetøyer og geleer. På spørsmål om hun ønsker å bruke Torghandlerområdet oftere svarer hun at det er svært sesongavhengig.
– Det kan være aktuelt på lørdager om høsten når bær og sopp er tilgjengelig. Ikke på våren og sommeren, forteller hun.
Hun har også en oppfordring til haldenserne, og særlig til dem som ønsker salg på Torget.
– Da må Torget brukes. Folk må kjenne sin besøkelsestid og komme for å handle, ikke bare en tur innom for å se.

Det har ikke lykkes kandusi.no å komme i kontakt med andre bønder, selgere og kremmere som vil bruke Torget. Vet du om noen? Ta gjerne kontakt med oss.

Kommentarer

kommentarer