Burgerpinnen UB tok andreplassen i Årets beste Ungdomsbedrift

Det ble flere fine pallplasseringer til Halden vgs under fylkesmessen for Ungdomsbedrifter. Burgerpinnen UB tok andreplassen i den gjeveste konkurransen, Beste Ungdomsbedrift, da 81 ungdomsbedrifter fra hele Østfold møttes under Fylkesmessen for i Rakkestadhallen 13.

Innovativ grillpinne
Er du lei av at burgeren går i stykker når du prøver å grille den på en pølsepinne? Det var jentene bak Ungdomsbedriften Burgerpinnen UB også. Dermed kom de på en genial forretningsidé!

-Vi har lært at det er vanskeligere enn man skulle tro å lansere et nytt produkt, sier Rebecca Skammelsrud, Marte Klevaas og Elisabeth Brække.Vi har virkelig fått øvd oss på å ta ansvar og samarbeide for å lykkes. Det har vært bra å bruke vår egen bedrift når vi har jobbet med markedsføring. Det er mest motiverende å lære ved å gjøre.

Burgerpinnen – en haldenoppfinnelse!

Ungdomsbedrift motiverer elevene
Østlandsforskning la nylig frem en rapport som viser at Ungdomsbedrift gir mer motivasjon og læringsutbytte.
Halden videregående skole har gjennom en årrekke brukt Ungdomsbedrift som metode på mange av utdanningsprogrammene. – Gjennom Ungdomsbedriften føler elevene mestring. Dette fører til økt motivasjon, sier entreprenørskapslærer Alexander Norvald.

-Det lokale næringslivet i Halden bidrar til verdifull, praktisk læringog lar elevene bygge nettverk. Dette er verdifullt når elevene siden skal ut i jobb, sier den erfarne entreprenørskapslæreren.

Årets hederspris til Nexans
Juryen bestod av over 60 representanter fra arbeids- og samfunnsliv, blant annet Nexans, som er en av Ungt Entreprenørskap Østfolds hovedsamarbeidspartnere. Jon Arne Häll lot seg imponere over ungdommene. -De som har jobbet med Ungdomsbedrift, møter forberedt til arbeidslivet, sier han. -Elevene lærer å gjøre jobben helt, fra start til slutt. Samfunnet trenger entreprenører som kan skape nytt. Vi i Nexans trenger også intraprenører, som kan tenke nytt internt i bedriften.

Jon Arne Häll fra Nexans fikk også Årets hederspris for sitt engasjement for Ungt Entreprenørskap Østfold, og for å bidra med tid og kompetanse til skolene.

Ordfører Thor Edquist deltok også i juryen, og lot seg imponere over ideene og prestasjonene til Ungdomsbedriftene.

Fremtidens kompetanser
I følge undersøkelser svarer 9 av 10 ungdomsbedriftslærere at ungdomsbedrift er en god metode for å lære. Elevene etterspør mer praktisk læring i videregående skole, og ungdomsbedrift er en metode som legger til rette for at elevene får lære ved å gjøre.

 • Forskning viser at elever som har hatt ungdomsbedrift blir mer motivert for læring, de får lavere fravær og blir mer selvstendige og ansvarsbevisste. Samtidig opplever de mestring på sitt nivå, og utvikler entreprenørielle egenskaper – de får større kreativitet, bedre gjennomføringsevne, økt selvtillit, blir bedre til å samarbeide og løse problemer og ta initiativ, sier Christer Engström.
Christer Engstrøm. Foto: UE Østfold.

 Hva er Ungdomsbedrift?
Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv.

Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over.

En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet. Ungdomsbedriften kan bestå av to eller flere elever, men all erfaring tilsier at det beste er om bedriften består av en gruppe på fem til åtte elever.

Ungdomsbedrift gir gode muligheter for tverrfaglig læring og er godt forankret i kompetansemål i en rekke studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Ungdomsbedrift som metode er basert på elevaktiv læring. Det er ingen kunnskap som sitter så godt hos elevene som den de tilegner seg gjennom egne erfaringer.

Underveis i driften møter elevene ulike arbeidsoppgaver og utfordringer. Elevene må være aktive i å søke veiledning fra både lærer, mentor og andre i deres nettverk som kan bidra til at de lykkes med bedriften sin. Ungdomsbedrift går over et helt skoleår. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut ifra lokale rammebetingelser.

Ungdomsbedrift stimulerer til:

 • bruk av kreative prosesser
 • samarbeid og gruppedynamikk
 • trening i organisering og arbeidsfordeling
 • evne til å kommunisere
 • trening i problemløsing
 • mot og vilje til å lære gjennom prøve og feile
 • å kunne nyttiggjøre seg veiledning
 • bevissthet om informasjonsinnhenting
 • bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker
 • å ta ansvar
 • selvtillit og trygghet til å stole på egne avgjørelser

Forsidefoto:

Rebecca Skammelsrud, Marte Klevaas og Elisabeth Brække jublet over andreplassen i Årets beste Ungdomsbedrift. Foto: UE Østfold

Kommentarer

kommentarer