Ytring: Budsjett, skole og engasjement.

Jeg var lenge fast bestemt på at lokalpolitikk, det var noe jeg ikke ville bruke tiden min til. Jeg strakk meg til å være leder for FAU på Os, og deretter også leder for KFU (Halden kommunale foreldreutvalg).
Etterhvert begynte jeg å få øynene opp for de rammevilkårene som ble lagt for driften og utviklingen av skolen i Halden, og jeg skjønte at skulle jeg få gjort noe med dette – så måtte jeg også engasjere meg i lokalpolitikken.

Det startet med rammevilkårene for skolen i Halden, hvor jeg så at vi ikke kommer videre med utviklingen av skolen i Halden – før vi får gjort noe med organisering, arbeidsformer og ikke minst, skolebygg og skolegrenser.
Jeg tror vi alle har forståelse for at driftskostnadene i Halden må reduseres, men å ”massere ned kostnadene” etter ostehøvelprinsippet fører ikke til utvikling, eller omlegging. Det eneste dette fører til, er en forringelse av skolen og av tilbudet til barna våre.

I vårt budsjettforslag la vi derfor inn;

  • 10 mill ekstra til skolen, for å redusere effekten av kuttforslagene og samtidig gi handlingsrom slik at man kan begynne den omstillingsprosessen vi alle vet må komme.
  • 2,5 mill til et prosjekt med innføring av nettbrett. Dette for å utvikle den digitale kompetansen i skolen, og for å vise skolen og barna at vi ikke har gitt opp. Vi tror det er mulig å utvikle skolen i Halden videre, men da må det også gis friske midler så man kan gjøre nettopp dette.
  • 1,0 mill til digitale læremidler og digitale lærebøker.
  • 1,0 mill til et forprosjekt for sentrum oppvekstsenter, som blant annet tar opp i seg en sammenslåing av Os barneskole og Rødsberg ungdomsskole. Her ønsker vi også å legge inn biblioteket, flerbrukshall, ungdomsklubb osv.

I budsjettet som er foreslått først av rådmannen, og deretter av samarbeidspartiene Høyre, Venstre, Senterpartiet og FrP ligget det inne kutt i skolen på 10,5 mill. Men det stopper ikke der.
Forsvinner det 10,5 millioner fra det kommunale budsjettet til skolen, vil det også forsvinne nesten like mye av øremerkede statlige midler. Det reelle kuttet er da nesten dobbelt så stort.
Da snakker vi ikke lenger om å ”massere ned kostnader”, men om å ødelegge store deler av haldenskolen.

Som tidligere FAU og KFU leder, er jeg glad for å se engasjementet blant elever, lærere og foreldre. Det gjør et sterkt inntrykk.
Ingen av oss som stilte til valg i årets kommunevalg gjorde det fordi vi har lyst til å kutte i tjenestetilbudet fra kommunen, enten det nå er kultur, skole eller helse.

På torsdag skal budsjettet vedtas. På torsdag kommer jeg til å være tilstede i Busterudparken for å høre budskapet fra elever, lærere og foreldre – jeg håper vi sees.

Arve Sigmundstad
Pappa, og gruppeleder
Halden Arbeiderparti

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer