Brukerne på aktivitetssenteret mister minibussen

Brukerne ved Halden kommunes aktivitetssenter har nylig fått beskjed om at de mister minibussen og dermed muligheten til transport fra hjem til senter og tilbud om turer. De har i dag sendt et brev til politikerne der de ber om at saken sees på en gang til.
Foto: Illustrasjonsbilde fra Mercedes.

Bortfall av transporttilbud på Halden kommunes aktivitetssenter.

Aktivitetssenteret flytter fra Bergheim til tidligere St.Josefs hospital, antagelig på forsommeren i år. Å få nyoppussede lokaler i sentrum ser vi svært positivt på, og gleder oss til dette.

Det er imidlertid vedtatt at Aktivitetssenteret ikke lenger skal tilby brukerne transport. Senteret har til nå disponert en minibuss som har vært brukt til å frakte brukere med transportbehov, til og fra senteret, og til utflukter. Dette tilbudet ser ut til å falle bort allerede fra 7. mars. Senteret skal visstnok få en personbil som skal brukes av de ansatte til innkjøp o.l. Det er vel og bra, men hjelper ikke oss som har transportbehov.

Det er jo slik at ikke alle bor i sentrum. Noen av disse har psykiske problemer, f.eks. angst, som igjen fører til at de ikke kan bruke vanlig buss. Noen har også fysiske begrensninger som er til hinder for å bruke ordinær kollektivtransport. For disse vil bortfallet av transporttilbud kunne bety at deltagelse på Aktivitetssenteret i praksis er uaktuelt. Det synes vi er mer enn beklagelig.

Den har vært brukt til utflukter og turer. Vi har bl.a. vært på shopping, museumsbesøk i andre østfoldbyer, badeturer, og blitt fraktet ut for å kunne være en dag i skog og mark. Dette siste er ikke minst aktuelt nå som vi flytter til sentrum.

Svært få av oss har egen bil. Tilbudene som vi har fått gjennom Aktivitetssenteret er veldig kjærkomment. For mange av oss er det den eneste muligheten vi har til «å komme oss ut» en gang iblant. På generell basis kan man si at minibussen har vært et godt redskap for sosial trening.

Hvis vedtaket om å ta fra oss minibussen blir satt ut i livet, vil vi være det eneste senteret i Østfold uten et slikt tilbud.

Det er sikkert slik at denne type vedtak ikke uten videre blir politisk behandlet.

Gjennom dette brevet ønsker vi å gjøre politikerne i Halden oppmerksom på saken. Vi håper den kan behandles politisk, og at man forstår hvor viktig dette tilbudet er for oss. Vi føler vi har fått gjennomslag for våre spesielle behov hos politikerne i Halden tidligere. Det er vi takknemlige for.

Vi håper på det samme denne gangen!

 

Med vennlig hilsen

brukere og brukerkontakter på Halden kommunes aktivitetssenter.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer