Bør narkotika avkriminaliseres?

Trond Henriksen skriver i en kronikk at avkriminalisering av narkotika er viktig. Er Halden-politikerne enige med han i det?

Debatten om avkriminalisering av narkotika har nådd nye høyder de siste dagene etter at det ble kjent at Høyre foreslår å ”overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk, fra justissektoren til helsetjenesten.”
Trond Henriksen, samfunnsdebattant og forfatter, har mer erfaring enn de fleste fra rusomsorg og kriminalitet. Han skriver i sin kronikk at krigen mot narkotika ikke kan vinnes med straff.
– For meg handler det i første rekke om verdighet. Hvordan samfunnet ser på de som sliter seg gjennom hverdagen i et rushelvete. Er det riktig å jage mennesker rundt, gi dem bøter og putte dem i fengsel for deres avhengighet?

Vi utfordret flere av Haldens mest markante politikere til å si noe om hva de tenker om avkriminalisering.

Anne Kari Holm, Senterpartiet

– Narkotika er et stort samfunnsproblem. Det rammer både brukere, pårørende og lokalsamfunn hardt. Senterpartiet vil ikke liberalisere narkotikalovgivningen.

Senterpartiet er opptatt av det helsefaglige aspektet – tunge narkotikamisbrukere er alvorlig syke mennesker som fortjener et mer helhetlig og effektivt behandlingsopplegg enn i dag. Vi ønsker å utvide bruken av alternative straffereaksjoner i narkotikasaker, men mener fremdeles narkotikalovbrudd må straffes strengt. Lovforbudet mot cannabis bør opprettholdes.

Arve Sigmundstad, Arbeiderpartiet
– 
Jeg mener at rusavhengighet skal møtes med helsehjelp, ikke bøter og straff. Dette vil bli tema på landsmøtet til Arbeiderpartiet denne våren, og det er sterke krefter i partiet som jobber for at Norge i løpet av neste stortingsperiode gjennomfører en kraftig omlegging av ruspolitikken: En reforming av de helse-, justis- og strafferettslige sidene av dagens politikk – dette støtter jeg. Får vi det som vi ønsker, skal reformen hvile på et grunnprinsipp om at rusavhengige skal tilbys helsehjelp, ikke bøter og straff.

Vi vil ha en ruspolitisk reform som bygger på prinsippene forebygging, helhetlig helsehjelp til rusavhengige og et behandlingstilbud basert seg på forskning og kunnskap.

Dagfinn Stærk, Krf
Halden KrF har ingen lokal narkotikapolitikk, men her er to relevante punkter fra hva KrF på landsplan står for:

– KrF støtter ikke tiltak som legaliserer misbruk/bruk av narkotiske stoffer.

– KrF vil øke bruken av alternative straffereaksjoner, som narkotikaprogram med domstolskontroll, men at narkotikaprogrammet som hovedregel bør benytte behandling i døgninstitusjon fremfor poliklinisk behandling.

Per Egil Evensen, Frp
– Å avkriminalisere er første steg.

Deretter må en komme frem til hvilke stoff som skal være lovlig.

Dagens bakmenn i narkotikaverden er kjernen. Disse må det prioriteres tiltak mot.

Thor Edquist, Høyre
– Jeg mener at det ikke skal avkriminaliseres. Det fordi det blir vanskelig å holde trykket oppe med å ta smuglere og ha den skremmende effekten som store fengselsstraffer for innførsel gir, hvis bruken er lovlig. Dette henger sammen.

Men narkomane bør tilbys hjelp fremfor straff. Det ble også vedtatt på Høyres landsmøte i helgen.
Her er tre endringer som Høyre går for, og som jeg er rimelig sikker på at Trond støtter:
1.Unge narkomane skal hjelpes og ikke straffes
2.Fastleger kan starte behandling med Subutex
3.Det skal startes forsøk med heroinassistert behandling for tunge narkomane.

Landsmøtet vedtok også enstemmig at ansvaret for oppfølging av rusmisbrukere som bruker og besitter illegale rusmidler, skal overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Så store endringer er på vei, for behandlingen av narkomane har fått et stort løft med Regjeringen Solberg, og som jeg nettopp har skrevet, flere endringer kommer.

Fritjof Dahlen, SV

– SV har landsmøte denne helga. Ruspolitikk er et eget tema i det nye arbeidsprogrammet som skal vedtas. Høsten 2016 foreslo SV på Stortinget at regjeringen skulle sette ned et utvalg som får i oppgave å gjennomgå og dokumentere effekten av dagens narkotikapolitikk, inkl. avkriminalisering av brukerdoser. Tror nok det er delte oppfatninger rundt dette spørsmålet. Det blir spennende å se hva landsmøtet kommer fram til denne helgen
Ellers deler jeg mange av synspunktene som Trond framhever i artikkelen. Jeg har lest boka hans, og tiden er overmoden for å gjennomgå og dokumentere effekten av dagens narkotikapolitikk.

Trond Henriksen mener at svarene fra Halden-politikerne ikke er så overraskende.
– Jeg er kanskje litt overrasket over Senterpartiet sin bastante holdning. De har mange politikere i Norge som forfekter de verdiene jeg beskriver. Per Egil Evensen i Frp er svært tydelig og ligger langt foran sine partifeller i Oslo. Syntes også Arbeiderpartiet er tydelig i sitt svar og er litt spent på hva SV kommer frem til på sitt landsmøte om få dager, forklarer Trond.
– Ordfører Thor Edquist har et litt forvirrende svar i forhold til hva som ble enstemmig vedtatt på landsmøte. Han vil ikke avkriminalisere, men narkomane bør tilbys hjelp fremfor straff? Skal det ikke løftes vekk fra justissektoren da? Ellers er jeg enig i de to første punktene, men har ikke sansen for at man skal bygge opp et nytt LAR-system for heroinassistert behandling. Jeg mener all medisinering burde gå gjennom fastlegen!

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer