Boka om Divisjonsmusikken

Nå er den her, den store boka om Divisjonsmusikken i Halden. På tirsdag er det offisiell lansering i Brygga kultursal, og fra samme dag finner du boka i byens bokhandlerhyller.

Da beslutningen om å legge ned Divisjonsmusikken ble tatt i 2001, begynte tubaist Roger Fjeldet å samle inn og ta vare på ting som kunne dokumentere korpsets historie. Allerede da hadde han begynt å planlegge å skrive en bok om Divisjonsmusikken. Roger er imidlertid en travel kar, så han bestemte seg for å utsette skrivingen til han ble pensjonist. Samtidig gikk en av annen korpsets veteraner med samme boktanke.

– Vi hadde jo snakket om å skrive en bok om Divisjonsmusikken før, forteller Pål Scott Hagen. – Tanken om å gi ut en egen bok ble nok trigget av at forsvaret ga ut en historiebok om forsvarets musikk i 2018. Der kom Divisjonsmusikken godt frem, men vi ble allikevel redde for at Divisjonsmusikken, som et nedlagt forsvarskorps, fort kunne gå i glemmeboken og derfor fortjente en egen, tyngre dokumentasjon.

Divisjonsmusikken marsjerer nedover Storgata i 1969.

Pål tok kontakt med Roger Prang. Kunne han tenke seg å skrive historien om Divisjonsmusikken? Roger, Roger og Pål møttes for en prat.

– Jeg var i tvil om vi kunne få til dette, forteller redaktør og forfatter Roger Prang. – Vi var veldig usikre på hva vi hadde å jobbe med. Mye av materialet vi ønsket å bruke, var avlevert til sentrale arkiver, og i Halden fantes det lite dokumentasjon igjen etter 270 års korpsvirksomhet.

Divisjonsmusikken marsjerer i Gjøvik i 1961.

Heldigvis landet gruppa på at prosjektet var gjennomførbart, og snart satte de i gang med å samle inn bilder og informasjon om Divisjonsmusikken.

– På flere områder måtte historien rekonstrueres. Årsrapporter fra virksomheten finnes ikke, så det ble mye fotarbeid for å få samlet alle puslebitene til en helhet, sier Roger Prang.

Hvor graver dere da?

– Da graver vi dypt! ler redaktøren.

Roger og Roger gravde i Forsvarsmuseets arkiver, de søkte i Riksarkivet, hos Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger og på Halden bibliotek, og de lette etter relevant stoff i Halden Arbeiderblads digitale arkiv.

Korpset spiller i parken i 1967.

– Slektsgranskere i Halden har vært til stor hjelp underveis, forteller Roger P. – Og mye av det Roger Fjeldet samlet inn av historisk stoff den gangen Divisjonsmusikken ble lagt ned, har vi hatt god bruk for i dag. Det har vært en del av grunnlaget for denne boken. Jeg tror det var en skjebnetime for dette prosjektet da vi startet. Det hadde nok vært vanskelig å skrive denne boken om ti år.

Roger Fjeldet nikker: – Det var nok i siste øyeblikk, det her, sier han. – Mange av dem som spilte i Divisjonsmusikken, er borte nå. Samtalene vi har hatt med folk som faktisk var der, har vært viktige, så det var bra vi kom i gang med dette prosjektet nå.

Forfatteren bak boka om Forsvarets musikk som kom ut i 2018, Niels Persen, ble en trofast medspiller for redaktør Prang.

– Han har bidratt med gamle noter og bilder, og ikke minst med masse kunnskap. Mange andre har også stilt opp med bilder, plater og mye annet. Bakerst i boka nevner vi dem som har bidratt med stort og smått.

Boklaget! Roger Fjeldet, Roger Prang og Pål Scott Hagen.

Pål Scott Hagen og Roger Fjeldet startet begge i Divisjonsmusikken på begynnelsen av åttitallet. De er jo selv tidsvitner fra ensemblets militære år.

– Det var vel flotte år? spør Roger P. Og det var en stor musikalsk utvikling i disse årene?

Pål og Roger nikker.

– Jo, sier Pål, det var et generasjonsskifte i korpset på åttitallet. Vi var mange unge som kom inn den gangen, og samtidig mange eldre som forsvant ut. Det ble atskillige endringer både med tanke på repertoar og konsertvirksomhet i årene som fulgte.

Det vies naturligvis tid til Oscar Borg i boka om Divisjonsmusikken.

Hva har Divisjonsmusikken betydd for Halden?

– Det har betydd alt for musikklivet i Halden! sier Roger F. – Ting hadde sett helt annerledes ut i Halden i dag hvis ikke Divisjonsmusikken hadde vært der. Dette var jo et statusorkester i Norge også, det må vi ikke glemme.

– Det er klart at det å ha et profesjonelt orkester i en så liten by, det er jo unikt. Det setter spor, og det har betydd mye for både musikkmiljøet og folk ellers i Halden sier Pål.

– Divisjonsmusikken har vært en viktig kulturbærer i Halden og Østfold, legger Roger P til. – De har hatt en stor og mangeartet rolle. Det er viktig at historien ikke går i glemmeboken, for ting blir fort radert ut og glemt.

Noteforside for Den norske løve.

Godt og vel to år med jevn jobbing tok det før boka kunne sendes i trykken. Men den kom faktisk ut et år tidligere enn planlagt! Ene og alene på grunn av en verdensomspennende pandemi.

– Jeg fikk plutselig bedre tid, sier Roger F. – det ble mindre reising i jobben og mer fleksitid. Vi brukte mesteparten av arbeidstiden på øvelser, og det er enklere å kombinere med et bokprosjekt.

Roger Fjeldet har bidratt med stoff til omtrent en tredjedel av boka. Resten er det Roger Prang som har forfattet.

Divisjonsmusikken – hele Haldens stolthet starter med å ta oss helt tilbake til 1700-tallet da de første militærmusikerne kom til byen. Divisjonsmusikken regner 1734 som sitt oppstartsår, så det er en lang og stolt tradisjon vi snakker om.

Divisjonsmusikken marsjerer ned Peder Colbjørnsens gate fra festningen i 1880-årene.

Derfra jobber forfatterne seg videre gjennom triumfer og utfordringer, plateinnspillinger, dirigenter, konserter og instrumentutvikling gjennom tidene. Et kapittel er viet korpsets øvingslokaler gjennom tidene.

– Vi har funnet ut hvor korpset har holdt til, forteller Roger P, – og de har jammen vært over alt. På festningen, i kontorbygninger, i gymnastikksaler og flere andre steder over hele byen. De har til og med blitt sendt ut av byen, de øvde jo i Folkets hus i Sarpsborg i en periode.

Korpset i 1992.

Et kapittel er tilegnet korpsets instrumentutvikling siden den spede starten i 1734. Det er naturligvis instrument-nerd Roger Fjeldet som har skrevet akkurat dette kapittelet. Roger er nemlig ikke bare opptatt av tubaer, selv om det kanskje er tubaen som ligger hans hjerte nærmest.

– Det ble nok et litt nerdete kapittel, ja, ler Roger F, – og det var et veldig langt kapittel da jeg leverte det inn. Men redaktøren har sortert stoffet slik at det ble mer folkelig.

Redaktøren nikker. Han har lang erfaring i å skrive historiebøker, han vet hva han holder på med.

– Vi har også laget et eget kapittel om konsertene, forteller Roger P. Divisjonsmusikken har spilt mange tusen konserter, store og små. De har spilt på basarer, de har akkompagnert store artister, de har spilt i parken, og de har spilt i militære sammenhenger.

Divisjonsmusikken spilte med Wenche Myhre i Tyskland i 2001.

Forfatterne har også hatt en rekke samtaler med veteraner og folk som har vært tilknyttet Divisjonsmusikken. Det har blitt fortalt mange anekdoter. Men ikke alt egner seg på trykk, ifølge redaktøren:

– Noen ting kan du tenke, noen ting kan du si, og noen kan ting kan du skrive. Vi har tenkt og sagt ganske mye. Men vi har ikke skrevet alt vi har tenkt og hørt.

Noe av det mest tidkrevende i prosjektet har vært å grave frem navn til bildetekstene. Her har Roger Fjeldet vært point man.

– Vi har brukt vanvittig mye tid på å finne ut hvem folk på bildene er, forteller han, – det har vært noe av det som har krevd mest tid. Vi har sett på gamle bilder og prøvd å sammenligne med nyere bilder. Man må prøve å forestille seg hvordan noen ser ut når de er ti eller tyve år eldre enn på et gammelt bilde. Det er ikke så enkelt. Noen navn har gått lett å finne frem til, andre er nesten umulige å finne.

Det er ikke bare bare å finne navn på alle når man har gravd frem bilder fra flere århundre bakover. Dette er tatt i 1889, men forfatterne har klart å grave frem navn på alle – med unntak av et par elever.

Bakerst i boka er det mange bilder av korpsoppstillinger. Her har forfatterne trengt en god del assistanse på navnefronten. De har snakket med slektsforskere, kontaktet gjenlevende slektninger eller bekjentskaper, og bedt om hjelp på Facebook. Boka inneholder over 400 bilder, så det sier seg selv at dette er en tidkrevende bedrift.

Det opprinnelige målet var å gi ut en bok med omkring 150 sider.

– Vi trodde ikke vi hadde stoff til mer, sier Roger P.  – Men vi endte faktisk på 304 sider. Det er ikke så verst.

Er dere fornøyde?

– Ja, vi er jo det, sier Pål. – Og vi er stolte av å få presentere dette. Resultatet har blitt kjempefint.

Tirsdag skal Pål, Roger og Roger få lansere boka om Divisjonsmusikken i kultursalen, foran veteraner og venner av ensemblet. Blåseensemblets hornsekstett er naturligvis mobilisert for å spille for anledningen. Og snart kan du kjøpe boka selv! Følg med i byens bokhandlere, og snart står den i hylla. Det blir vel en fin julegave, eller hva?

Disse har gitt støtte til bokprosjektet:

Sparebank1stiftelsen Halden
Berg sparebank
Halden kommune
Viken Fylkeskommune
Jensen &Scheele Bil as
Kynningsrud as
Lundi as
Alle bildene av Divisjonsmusikken i saken er på utlån fra bokprosjektet.

Kommentarer

kommentarer