Blir Landstreffet for russ på Fredriksten flyttet?

I flere år har russen inntatt festningen noen dager for å starte russefeiringen. Landstreffet har vokst seg større og større, men en utfordring med alkohol og mebrakte varer gjør at det spøker for fremtiden til arrangementet.

Landstreffet for russ fungerer slik at alle russebiler og russebusser står parkert på anvist område på Fredriksten. Inne på et lukket område er det servering, konserter og aktiviteter. Der er det også skjenkebevilling.
Det er på parkeringsområdet det nå har oppstått usikkerhet rundt hvordan man håndterer medbrakt alkohol.

På slutten av 2016 sendte fagleder i Halden kommune, Sven Stranger, ut en forespørsel til andre kommuner som er vertskommuner for russetreff. I henvendelsen skriver han at Politiet tidligere har akseptert at det har vært medbrakt alkohol til parkeringsområdet, men at de nå ønsker å se på hele området for Landstreffet som et skjenkeområde.
– Vår lokale politimyndighet har nylig overfor oss uttrykt at de før vårens arrangement ønsker å kreve full alkoholbevilling for dette arrangementet. De viser blant annet til det motsetningsfylte i forhold til at ungdommer i sitt første møte med bruk av alkohol lærer at man til dels ukontrollert kan drikke store mengder på offentlig sted og den risikoen det medfører.

Svarene fra vertskommunene er at flere ønsker at dette kan sees på i nasjonal sammenheng slik at det ikke blir forskjellsbehandling av arrangører.

Det har vært avholdt et planleggingsmøte for Landstreffet i høst og da var ikke denne problemstillingen kjent. Beskjeden fra politiet kom etter møtet. I en mail til arrangøren beskriver Politioverbetjent Jon Øivind Hellberg hvordan de anser skjenkeområdet.
– I forbindelse med at politidistrikt Øst har laget en handlingsplan for russ 2016-2019 kom det endringer etter vårt møte. Handlingsplanen er vårt styringsverktøy på den slags arrangementer. Det medfører at parkeringsplass medregnes som festivalområdet og er underlagt de samme bestemmelsene som skjenkestedet. Dette innebærer at det ikke er lov til å medbringe alkohol inn på parkeringsområdet.

Arrangøren av Landstreffet reagerer på nyheten om at de må utvide skjenkeområdet til også å gjelde parkeringsplassen. I en mail til politiet og Halden kommune spør de hvordan dette skal la seg gjennomføre.
– Hvordan skal dette la seg gjøre med parkering av biler inne på et skjenkeområde eller camping og soving på et skjenkeområde. Denne løsningen kan umulig være forankret lovlig eller mulig å gjennomføre rent praktisk. Det er flere tusen kvadratmeter å følge opp og dessuten har ingen andre festivaler en slik løsning, skriver Lasse Kjønigsen. Han varsler at de tar kontakt med hoteller, restauranter og andre leverandører i Halden for å forberede dem på at arrangementet kan bli flyttet på grunn av pålegget fra politiet.
Kjønigsen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Sven Stranger i Halden kommune presiserer i en mailutveksling at kommunen vil jobbe videre med saken, men at det er politiet som har beslutningsmyndigheten.
– Halden kommune ønsker ikke å miste Landstreffet på Fredriksten på grunn av ulik praksis angående dette i landets politidistrikter. Halden kommunes bidrag i saken nå vil være at vi skriftlig henvender oss til Politidirektoratet og påpeker viktigheten for oss og øvrige arrangementskommuner at det er lik praksis og likhet for loven slik at man ikke får ulike rammevilkår.

Landstreffet på Fredriksten er planlagt 21. til 23.april.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer