– Bli med i Halden frivilligsentral

Halden Frivilligsentral har blitt en stor og viktig aktør i Halden. Med flere hundre frivillige med på laget og stor spennvidde på aktivitetene er det viktig med en kombinasjon av stø kurs og rom for kreative ideer. Chebel Kassab er ny styreleder ved Frivilligsentralen og han gleder seg til prosjekter, utfordringer og muligheter i året som kommer. 

I 2010 kom libaneseren Chebel Kessab til Norge og Halden. I 2011 stiftet han bekjentskap med Halden Frivilligsentral.
– Daglig leder Wenche Erichsen hjalp meg å bli engasjert i det som skjer i og utenfor Frivilligsentralen. Engasjement var svært viktig for å bli kjent med lokalsamfunnet, den norske tankegangen og utvikle mine språkkunnskaper, forteller han. I 2012 ble han med i styret i Frivilligsentralen og det har medført deltagelse på en rekke konferanser, diskusjoner og workshops både som frivillig og styremedlem.
– Det har gitt meg oversikt over det meste som skjer bak det store arbeidet folk flest ser at Halden frivilligsentral gjør. Vi har et fantastisk rykte blant alle frivillige i Norge.

I april avholdt Halden frvilligsentral årsmøte og Chebel ble valgt som ny styreleder.
– Å støtte ledelsen i Halden frivilligsentral for å få til den gode jobben de gjør er ikke bare en jobb, men også et ansvar jeg har valgt som alle andre i styret. Jeg er glad for å ha fått tillitt som leder av alle aktørene i sentralen.

Halden frivilligsentral har i løpet av året en stor mengde møter, aktiviteter og arrangementer.
– Frivilligsentralen er en møteplass for lokal frivillighet. Fra mitt ståsted kan jeg slå fast at den største utfordringen som møter folk i vårt samfunn er å treffe hverandre. Det skjer ikke tilfeldig og dette hindrer mange i å bygge sosiale kretser og nettverk som kan bli til en sosial beskyttelse etterhvert. Utfordringen jeg ser gjelder ikke bare Halden, sier han. Han tror også at det er ekstra viktig å ha et nettverk når man har hektiske hverdager.
– Halden frivilligsentral har et stort potensial når det gjleder å knytte folk sammen og i å sette sammen puslespillet for å få mest mulig ut av frivillige. Enten ved å hjelpe dem til å gi det de har til overs uten å slite dem ut eller ved å hjelpe dem til å få det de ønsker.

På frivilligsentralen finner man folk i alle aldre med forskjellige bakgrunner og interesser. Engasjement, kunnskap og nettverk utveksles og utvikles på tvers av grupper og aktiviteter.
– Når vi snakker om inkludering, mener vi å inkludere alle som er i utenforskap og har behov for en plass hvor de møter andre, slik at de kan være aktive og bidra med det de kan. Det fins kanskje mange som bidrar med det samme i vår by, men Halden frivilligsentral skiller seg ut ved at denne prosessen går stabilt, over lang tid og uten store belastning på mennesker, forklarer Chebel. Han er klar på at frivilligsentralen er gull verdt for Halden-samfunnet med all erfaringen og kompetansen de innehar. Samtidig gleder han seg over alt som skjer fremover og at frivilligsentralen på sikt kan ha en enda mer sentral rolle som samarbeidspartner med andre aktører i byen.
– Man kan ikke overse endringer som skjer i samfunnet vårt, og det skjer veldig fort. Dette resulterer at frivilligheten endrer seg og vil bli viktigere framover for å løse store utfordringer, ikke minst for å bygge sosial kapital og tillit. Derfor kan Halden frivilligsentral få en enda viktigere rolle framover som samarbeidspartner med andre aktører i Halden. Disse endringene krever også at tilretteleggingen endrer seg. Her tror jeg at vi skal legge vekt på tverrfaglig samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og det offentlige på lokalt plan. Samtidig skal vi være aktive støttespillere for å skape gode levende lokalmiljø og koordinere lokalt engasjement, nærmiljøutvikling og kulturelt mangfold.

Med hundrevis av frivillige på sentralen er de nøye på at ikke ”folk brukes opp”. Rekruttering er viktig og de opplever stadig pågang av nye nysgjerrige som vil bidra med noe.
– Den største utfordringen som blir igjen er å stimulere, motivere og ikke minst engasjere mennesker som av forskjellige årsaker ikke deltar i frivillige aktiviteter. En frivilligsentral utvikles av menneskene som deltar og vil være åpen for alle som ønsker å bidra med sin frivillige innsats.

Har du en oppfordring til haldensere som ønsker å engasjere seg i frivillig arbeid?
– Jeg oppfordrer haldensere fra alle aldersgrupper til å finne ut av hva de kan bidra med i Halden frivilligsentral. Vårt samfunn trenger flere frivillige og Halden frivilligsentral er den beste arenaen som kan effektivisere de frivillige sin innsats.

Vil du vite mer om grupper, arrangementer og aktiviteter på Halden frivilligsentral? Besøk nettsiden deres her.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer