Biomangfold – hvordan tar vi vare på det i Halden?

Historielaget Haldens Minder inviterer til arrangement om biomangfold i Halden, og hva gjøres i Halden for å bevare naturen.

Torsdag 28. april kl. 18:30 i Fredrikshalds Teater: Roy Nordbakke vil inspirere oss om «Biomangfold – hvordan tar vi vare på det i Halden?»

Hans Jan Bjerkely, fagbiolog, lokalpolitiker gjennom et langt liv og miljøverner tar etter denne inspirasjonen, oss med i de senere års historie når det gjelder naturvern i Halden Kommune.

Dette settes også inn i et historisk perspektiv, hvor vi inviterer politikere og naturvernere i Halden.
Det legges opp til diskusjon om hvordan bevare biomangfoldet i kommunen.

Kommentarer

kommentarer