Bevilget penger til NCE-inkubator

Næring og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune innvilget onsdag søknaden om 1 million kroner fra Smartville Incubator AS, en del av NCE-klyngen på Remmen i Halden.
Foto: Fredrik Norland

– Dette er en stor og villet satsing fra Østfold fylkeskommune, og en viktig sak å støtte, sier komiteleder Andreas Lervik. Leder av Smart Incubator, Espen N. Evensen, takket for støtten, og mente vedtaket understreket fylkeskommunens vilje til å satse på næringsinkubatorer. – Bidraget gir oss muskler til å utvikle videre, sa han.

Vedtaket om bevilgning var enstemmig.

Fakta
En inkubator er et verktøy for utvikling av nye bedrifter eller for å skape vekst i eksisterende
bedrifter. I en inkubator får gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere
og investorer. Inkubatoren er også et faglig og sosialt fellesskap som gir ideer rom til å vokse.
SIVA er et statsforetak og en del av det offentlige virkemiddelapparatet for å styrke
næringsutvikling. SIVA gir en basisfinansiering til inkubatorer som deltar i programmet.
Smart Incubator, som fra mai 2016 endret navn til Smartville Incubator, er fra 2015 tatt opp
som inkubator i SIVA. Dette gir årlig støtte til inkubatorvirksomheten, men forutsetter
regional medfinansiering.

Smartville Incubator er ett av tre forretningsområder i Smart Innovation Østfold (SIØ).
Inkubatoren vil derfor ha et tilsvarende bransjefokus som SIØ som i utgangspunktet er
energi (fornybar produksjon, lagring, infrastruktur) og IKT (analyse av store datamengder
(Big Data), skytjenester, visualisering). Rådgiving innen forretningsutvikling vil bli gitt til
vekstbedrifter også utenfor dette bransjefokus.

Inkubatoren er nå i en oppbyggingsfase for å tilfredsstille SIVAs krav til inkubatorvirksomhet.
SIVA har gitt ekstra tilskudd for å støtte deler av denne oppbyggingsfasen. Forretningsplan,
budsjett og handlingsplan er godkjent av SIVA som grunnlag for utbetaling av støtte. Målet
er å vurdere 50 nye forretningsideer i løpet av 2016 og at dette leder til etablering av 6 nye
bedrifter.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Østfold Fylkeskommune sine sider 8.juni.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer