Barna i Solbakkeparken og “Familien vår”

Solbakkeparken har flere spennende aktiviteter og prosjekter i løpet av året. I førjulstiden har de jobbet med ”Familien vår” og vi har fått tilsendt noen ord om prosjektet fra styrer Raymond W. Tiochta. 

Hva er «familien vår»?
Dette prosjektet startet i foreldreutvalget med et ønske om å  bidra i lokalmiljøet. Vi i barnehagen syns dette har vært et veldig flott prosjekt de siste årene. Vi ønsker selvsagt å videreføre dette.

I november får vi tildelt en familie fra barnevernet i Halden som vi får lov til å hjelpe. Familien vi får tildelt har ikke selv råd til å ordne i stand til jul for seg selv og barna sine så dette vet vi blir satt stor pris på. Tildelingen er helt anonym, men vi vet at det vi kjøper inn kommer frem. For at vi skal kunne vite hva vi bør kjøpe inn mottar vi en liste over mat som man ønsker  at vi kjøper inn og tips til gaver til barna. Vi leverer varene og gavene på avtalt sted to dager før jul slik at barnevernets egne ansatte frakter det ut til de rette familiene. Det er skolegruppen som drar til byen ved juletider og handler inn julegaver og det er styrer som handler inn mat og julegodt. Temaet «vi bryr oss» er noe vi bruker tid på sammen med alle barna før jul!

Hvordan får vi inn penger til «familien vår»?
FAU arrangerer sommerfest hvert år. Barna i barnehagen lager kunst som selges til foresatte.
I tillegg er det salg av kaker/pølser/pizza og ulike aktiviteter. All inntekt går til «familien vår».

Vi syns dette er en svært meningsfull ting å gjøre, og det at barna også er involvert gjør det spesielt viktig for oss.
«Familien vår» er helt i tråd med våre kjerneverdier som er
–  En god start på livet
–  Vi bryr oss
–  Skape mening for barn, foreldre og ansatte.
–  Stort hjerte og glede

Med stappende full lommebok, en glad skolegruppe og voksne dro vi på Tista senteret for å handle gaver til «familien vår». Forslagene var mange på hva vi kunne kjøpe, og alternativer som ble foreslått var alt i fra papegøye til slips.

Stemningen var på topp, og følelsen ved å kunne bidra var helt fantastisk. Da posene var fulle og lommeboken tom dro vi tilbake til barnehagen for å pakke inn og vi var alle enige om at det er flott å bry seg!

I neste uke skal styrer handle matkurv.
– Den største gleden man kan ha er å glede andre. Akkurat denne handleturen er den beste turen jeg har i året!

Les mer om Solbakkeparken barnehage her.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer