Avslo støtte til “Karl 12.-spelet”

I kveldens møte i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur sto saken om ”Karl 12.-spel” på dagsorden.

Vi har tidligere omtalt initiativet fra Jan Ove Ekeberg, Leif Stinnerbom og Henning Kvitnes.

Rådmannens innstilling var at søknaden om 1 million kroner fordelt over 2 år avslås med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon.

Leder av Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur, Joakim Karlsen, forteller sent torsdag kveld at Rådmannens forslag ble vedtatt.
– Hele posisjonen står bak vedtaket. Vi syns det er et godt prosjekt, men vi ønsker å behandle alle aktører likt. Vi har en kulturstøtteordning som alle aktører kan søke på, forklarer han. På spørsmål om han da mener at trioen Ekeberg, Sinnerbom og Kvitnes bør søke den kulturstøtteordningen svarer han at det ville være naturlig om de sendte en søknad dit.

Lars Pedersen Due i Arbeiderpartiet forteller at de hadde et annet forslag til saken om ”Karl 12.-spelet”.
– Arbeiderpartiet fremmet et forslag om å støtte søknaden med 500 000 kroner og at det kan innarbeides i vårt alternative budsjett for 2017 og 2018.

Henning Kvitnes, en av initiativtagerne til spelet, uttaler til kandusi.no torsdag kveld at de tar vedtaket til etterretning.
– Henvendelsen var et tilbud – og ingen søknad, som de takket nei til. Det tar vi til etterretning, og fortsetter med alle våre andre oppdrag.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer