Avlyser alle arrangementer i Brygga kultursal ut året

Kommunen avlyser arrangementer i Brygga kultursal ut året unntatt Blåsensemblets konserter. 

Alle arrangementer i Brygga kultursal, unntatt Det Norske Blåseensembles konserter, vil bli avlyst for resten av 2020.

Som følge av smittesituasjonen i Halden har kriseledelsen i Halden kommune besluttet delvis stenging av Brygga kultursal for resten av året.

Halden kommune og Det Norske Blåseensemble deler på bruken av Brygga kultursal. Det Norske Blåseensemble har planlagt to konserter i Brygga kultursal før jul. Begge disse konsertene blir gjennomført som planlagt, i tråd med smittevernreglene.

Vanskelig å unngå mingling

Halden kommune ved Brygga kultursal er arrangør av alle andre aktiviteter i kultursalen og disse blir avlyst eller utsatt resten av 2020.

– Kriseledelsen i Halden kommune har tidligere anbefalt at arrangementer der det er vanskelig å unngå mingling eller tett kø bør utsettes eller avlyses. Til tross for at det har vært jobbet mye og godt med smittevern i Brygga kultursal, har vi erfart at det har vært vanskelig å sikre tilfredsstillende avstand mellom besøkende på vei inn og ut av kultursalen. Som eier av kultursalen tar vi nå ansvar og velger å stenge. Det er leit for mange, men vi gjør det for sikkerhets skyld, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

DNBE gjennomfører

Halden kommune har vært i dialog med Det Norske Blåseensemble (DNBE) om denne beslutningen.

Erfaringsmessig er det enklere å sikre nødvendig avstand under Det Norske Blåseensembles konserter, enn ved andre konserter og arrangementer. DNBE har likevel valgt å styrke bemanningen i foajeen i forbindelse med sine kommende arrangementer. På denne måten vurderer DNBE at de vil kunne ivareta nødvendig avstand slik smittevernet krever. Derfor gjennomføres DNBE-konsertene før jul som planlagt. Det Norske Blåseensemble har også øvinger i kultursalen som vil gjennomføres i tråd med smittevernreglene også i tiden som kommer.

Politiske møter gjennomføres

Halden kommune har den siste tiden gjennomført kommunestyremøter i Brygga kultursal. Dette har vært gjort for å kunne sikre større avstand mellom politikerne enn det er mulig å gjøre i kommunestyresalen. Derfor vil også de gjenstående kommunestyremøtene i 2020 bli gjennomført i Brygga kultursal.

– Brygga kultursal er et bra sted å gjennomføre møter som krever mye plass. Det er viktig for lokalsamfunnet at kommunestyremøtene gjennomføres og akkurat disse møtene er ekstra krevende å ta elektronisk. Derfor vil vi den nærmeste tiden jobbe med utvidede smitteverntiltak rundt disse møtene. Smittevernfaglig kompetanse vil bli involvert når vi nå skal vurdere om vi kan møblere eller på annen måte organisere møtene i kommunestyret slik at møtene blir enda tryggere enn de allerede er, sier kommunedirektøren.

Praktisk informasjon om arrangementer

Har du kjøpt billetter til et arrangement i Brygga kultursal som nå blir avlyst eller utsatt, så bør du den nærmeste tiden følge med på kultursalens nettsider.

Praktisk informasjon om refusjon eller flytting av arrangementer vil du finne på Brygga kultursal nettside.

Mer informasjon om korona finner du også på Halden kommunes nettside.

(Tekst: Halden kommune)

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer