Blir to ganger stolt når jeg ankommer BlackBox, èn; Stolt av at vi har ...