Årsmøte i Foreningen Norden Halden. 

Foreningen Norden Halden hadde sitt årsmøte torsdag 24. februar i Gamle Meieriets selskapslokaler.  

Årsberetningen ble lest av leder Svein Olav Hansen. Foreningen hadde ved utgangen av 2021 214 medlemmer, en nedgang på 5 fra 2021.  

På grunn av Covid-19 var ikke årsberetningen så omfattende som vanlig, men vi fikk avholdt fire arrangementer på høsten. 

 I september var det kåseri av professor emeritus Sylfest Lomheim: «Samtalen ansikt til ansikt er den beste, også den nordiske». Etter bevertning fikk vi en flott konsert av Erik André Hvidsten, med Dan Lindén ved pianoet.    

Foreningen var medarrangør i Seminaret «Middelalder i Grenseland» i Fredrikshalds Teater 9. oktober. 

I oktober var det tur til Roseslottet, og under Nordisk litteraturuke i november den tradisjonelle skumringstimen. Her leste Ingjerd Liljestrand Qvicklund fra boken «Katrina» av Sally Salminen. Underholdning av Frank Skovrand. 

Julemøtet var også en markering av foreningens 85 årsjubileum. Tidligere leder Bjørn Andersen holdt et innlegg, og Rokkejentene «Tres», Gro Janet Haug Moe, Inger Marie Vierli Vold og Kristin Harboe underholdt med norske og svenske julesanger. 

 Regnskap og budsjett og valg gikk greit gjennom.  

 Siden det er så kort tid siden Norge gjenåpnet etter coronaen så er ikke hele virsomhetsplanen for dette året klar.  

Vennskapsbesøk fra våre vennskapsbyer i 17. mai-helgen er utsatt til 2023. Vi arbeider med å videreutvikle samarbeidet med Halden videregående skole. Tre elever fra elevrådet var på besøk i Sastamala Finland i 2019, og nå håper de å få gjennomført en gjenvisitt her i Halden i år. 

Vi regner med å besøke foreningen i Norra Bohuslän på Nordisk Gjestebud i Sockenmagasinet, Tanumshede 26.mars. I juni planlegges sommertur til Kistefos og Hadelands Glassverk. Vi håper også å få besøk av Utviklings og nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim i løpet av året. 

Det er sendt ut invitasjon på 5-dagers tur 7.-11.august til Kalmar – Øland. Der er det allerede godt med påmeldinger. 

Etter årsmøtet og bevertning hadde vi besøk av lokallagskontakt Erik Leivsson fra hovedkontoret. Han fortalte om satsningsområdene i foreningen sentralt 

Foreningen Norden Haldens styre for 2022 består av: 

            Leder:            Svein Olav Hansen               
            Nestleder:         Sylvi Sandvik Heldal                                                      
            Sekretær:          Bjørg Jacobsen                                                                                                                            
            Kasserer:           Sylvi Sandvik Heldal    
            Styremedl.        Svein Ola Arneberg                                                         
            Styremedl.        Eva Helseth Sætre                                                              

     Varamedl.         May-Britt Arneberg                                                               

     Varamedl.         Inger Blomsnes                    
     Varamedl.         Wenche Høvik        

Fra kommunen sitter Olav Wennevold, vara Inger Haugene.                                    
 

Kommentarer

kommentarer